Sundhedsstyrelsen: Region Midtjylland handlede rigtigt, da de stoppede brug af lavdosis CT-scanninger

Selvom Regionshospitalet handlede rigtigt, mener en chefredaktør, at det er ærgerligt, at scanningerne stoppede.

Regionshospitalet i Silkeborg har igennem en årrække brugt lavdosis CT-scanninger til at undersøge om mistanke om lungekræft.

quoteDet betyder, at vi har fået en blåstempling af, at det, vi gjorde, var det rigtige. Det var nødvendigt at stoppe brugen af lavdosis CT.

Anders Kühnau, regionsrådsformand, Region Midtjylland

Den brug førte tidligere på året til fyringen af ledende overlæge Ulrich Fredberg, fordi det var i strid med Sundhedsstyrelsens retningslinjer om brug af netop lavdosis CT-scanninger. Efterfølgende har der været strid om, hvorvidt fyringen var berettiget, og nu har regionsrådsformanden i Region Midtjylland, Anders Kühnau, svaret:

- Det betyder, at vi har fået en blåstempling af, at det, vi gjorde, var det rigtige. Det var nødvendigt at stoppe brugen af lavdosis CT, siger Anders Kühnau.

Sundhedsstyrelsen skriver, at et sygehus ikke systematisk må bruge lavdosis-CT til at undersøge patienter for lungekræft, fordi der ikke er robust dokumentation for brugen.

Men det mener den fyrede overlæge, at der er.

- Vi mener jo reelt set, at der er en masse forskning, der dokumenterer det. Man bruger det i screeninger rundt omkring i verden og har gjort det i ti-tyve år, siger Ulrich Fredberg.

Chefredaktør kalder det ærgerligt

Med fyringen af Ulrich Fredberg stoppede regionen chancen for at få undersøgt effekten af metoden.

Det slår chefredaktøren på Sundhedspolitisk Tidsskrift, Kristian Lund, fast.

- Det ville være en klar fordel for det danske sundhedsvæsen, hvis vi kunne gøre det på denne meget billigere og hurtigere måde. Det er ærgerligt, at det lander her, hvor vi er usikre på, om det, de foretog sig i Silkeborg, er rigtigt eller forkert, siger han.

Kræftscanningerne i Silkeborg kunne have været fortsat, hvis det var sket som et forskningsprojekt. I stedet skal metoden nu afprøves på anden vis.

- Jeg håber at vi sammen med Sundhedsstyrelsen kan samle den viden, der skal til for at vide, om vi i fremtiden kan bruge lavdosis-CT til undersøgelse af lungesygdomme, siger Anders Kühnau.

Set på landsbasis er lungekræft den mest dødelige kræftform.

Tema

Fredberg-sagen


Læs flere artikler fra Silkeborg eller i kategorien Samfund.