Støjstriden i Silkeborg: Forstå sagen om de plagede motorvejsnaboer

Baggrund: Naboer har i flere år efterlyst støjdæmpning ved Silkeborgmotorvejen, men kommune og stat kan ikke blive enige om, hvem der skal betale.

Beboerne i nybyggerkvarteret Buskelund ved Silkeborg er ikke glade for Silkeborgmotorvejen, der åbnede i 2016.

Nyt i sagen

En større mængde trafik end beregnet har gjort trafikstøj til en fast del af hverdagen.

I dag – knap tre år efter åbningen af motorvejen – venter borgerne i Buskelund stadig på, at der bliver bygget en vold eller en støjmur på strækningen.

Forklaringen er en strid mellem Silkeborg Kommune og staten, der ikke kan blive enige om, hvem der har ansvaret for den manglende støjdæmpning.

Spørgsmålet er altså ikke, om der bør bygges støjdæmpning, men hvem der skal betale for det.

Kommune udstykkede byggegrunde

Stridsspørgsmålet handler om, hvordan Vejdirektoratet og Silkeborg Kommune agerede før byggeriet af motorvejsstrækningen overhovedet var begyndt.

Vejdirektoratet mener, at kommunen var blevet advaret om, at der ikke skulle bygges huse i det område, som nu er plaget af larm.

Det er i området ved den røde markør, borgerne klager over støj fra motorvejen.
Det er i området ved den røde markør, borgerne klager over støj fra motorvejen.
Foto: Google Maps

Derfor er Vejdirektoratet af den opfattelse, at Silkeborg Kommune selv skal betale for støjdæmpningen, fordi de ikke lyttede til advarslerne og lod folk bygge huse i området.

Den tidligere transportminister Ole Birk Olesen fra Liberal Allicance skrev i en kommentar til TV MIDTVEST tilbage i oktober 2018:

- Buskelund er et boligområde, som Silkeborg Kommune lokalplanlagde vel vidende, at motorvejen ville komme tæt forbi. Ifølge planloven er det kommunen, der har ansvaret for at tage tilstrækkelig højde for støjen fra motorvejen i forbindelse med udarbejdelse af deres lokalplan for boligområdet, og derfor er det kommunens ansvar at gøre noget ved støjen ved Buskelund.

Silkeborg Kommunes borgmester har tidligere udtalt, at han overvejer at lægge sag an mod Staten, fordi der mangler støjdæmpning på motorvejen

Mere støj end forventet

Det har heller aldrig været nogen hemmelighed, at de borgere, der købte byggegrunde i Buskelund, ville få motorvejsstøj med i handelen.

Men det viser sig, at det støjer markant mere i området, end både kommune og beboere på forhånd var blevet advaret om.

Vejdirektoratet regnede oprindeligt med, at der ville køre 10.000 biler i døgnet på den vestlige del af Silkeborgmotorvejen. Det reelle tal har vist sig at være 17.000 biler.

Derfor mener Silkeborg Kommune, at Vejdirektoratet har ansvaret.

Steen Vindum forklarer, at man i 2006 lavede udstykningen helt i tråd med reglerne og statens støjberegninger.

- Silkeborg Kommune kunne ikke gøre andet på det tidspunkt. Hvis man skulle begynde at gætte på, hvor meget støj der kommer fra en motorvej i fremtiden, skal man have en bufferzone på mange kilometer, og det er jo ikke den måde, man arbejder på. Vi følger de regler, som staten selv udstikker, sagde han til TV MIDTVEST i oktober 2018.

I dag har Venstres transportordfører sat den nye transportminister Benny Engelbrecht (S) i stævne i Buskelund for at drøfte en løsning på problemet. 

I Silkeborg må blandt andre Kenneth og Lykke Schmidt leve med støj fra Silkeborg-motorvejen. TV MIDTVEST besøgte dem i oktober 2018.