Silkeborg investerer 14 milliarder i byudvikling

Silkeborg Kommune er én af de kommuner med den største investeringslyst i Danmark. Nu invisterer kommunen intet mindre end 14 milliarder i byudvikling

Silkeborg med lidt over 43.000 indbyggere (90.000 indbyggere i kommunen) rykker tættere mod den nye Silkeborgmotorvej mellem Silkeborg og Aarhus, og det åbner op for nye store erhvervsudviklingområder i motorvejens nærhed, skriver videnscenter for byudvikling, Byens Ejendom i en pressemeddelelse til TV MIDTVEST.

Det største af de nye byudviklingsområder bliver den såkaldte Erhverskorridor, som ligger lige ud til motorvejen i den nordlige del af byen, og har et samlet areal på 460.000 kvm2. Blandt de første investeringer i området er Jyske Banks 76.000 kvm2 store, nye hovedsædekompleks med blandt andet et højhus i 12 etager. Byggeriet vil sætte nye standarder for byudviklingen og er et symbol på Silkeborgs ambitioner og vækstpotentiale.

Byudviklingsplanerne er dog betydelig større og omfatter blandt andet opførelsen af et nyt butikscenter til 300 millioner kroner, nye bygninger til teknisk skole til 350 millioner kroner og et nyt stadion til 120 millioner kroner, samt flere boligprojekter. I alt skal der ifølge planen bygges 5.275 boliger i kommunen frem til 2027 med baggrund i en befolkningsvækst på knap 10.000 indbyggere frem til 2025, oplyser videnscentret.

Byens Ejendom vurderer, at der over de næste 10 år skal investeres 14 milliarder kroner i byudvikling i Silkeborg med både privat og kommunal finansiering. Tallet omfatter ikke det 6,2 milliarder kroner store anlæg af Silkeborgmotorvejen.

Silkeborg Kommune er én af de kommuner med den største investeringslyst i Danmark, og ligger som nummer 6 i en opgørelse over danske kommuner med størst bygge- og anlægsaktivitet ifølge Byggefakta. I perioden 2015-18 bygges der i gennemsnit for 10.910 kroner per indbygger i Danmark. I Silkeborg bygger kommunen for næsten det dobbelte – helt præcist 19.156 kroner per indbygger.

 

 

 

 

Igangværende og kommende udviklings- og byggeprojekter i Silkeborg Kommune:

* Udvikling af Erhvervskorridoren med 460.000 kvm erhvervsjord med lettere produktionsvirksomheder, nye kontorfællesskaber, hotel og butik

* Udvikling af et 25.000 kvm stort butikscenter til en pris af 300 millioner kr.

* Boligbyggeri på en 5.000 kvm stor grund i Søparken

* Biogasanlæg ved Thorning

* Bolig- og butiksbebyggelse på en 4.7000 kvm stor grund på Borgergade

* Fortætning af Papirfabrikken i Silkeborg, hvor der bl.a. bliver mulighed for at opføre et 17-20 etagers højhus, med et samlet etageareal på 9.500 kvm

* Underjordisk parkeringsanlæg under Torvet til 34 millioner kr.

* Det 7.000 kvm store Svømmecenter Silkeborg

* Ny Teknisk Skole Silkeborg på 24.000 kvm til en pris af ca. 300 millioner kr.

* Byggeri af  Marienlund Stadiongrunden til 243 millioner kr.

* Asger Jorn museum til 200 millioner kr.

* Ny stadion til Silkeborg IF til 120 millioner kr.