Silkeborg dropper udbud af rengøring

Silkeborg Kommunes eget bud viste sig samlet set at være det bedste og billigste i et udbud, kommunen netop har gennemført af rengøringen i én tredjedel af kommunens bygninger.

Silkeborg Kommune gør selv rent efter 1. januar 2016.

- Vi er en af de mest effektivt drevne kommuner i Danmark, og derfor er jeg ikke overrasket over, at vi selv vinder udbuddet af rengøringsopgaven. Vi har nu igen fået bekræftet, at vi er en effektiv kommune med meget dygtige ledere og medarbejdere, også i vores rengøringssektion. Det er jeg meget stolt af, siger borgmester Steen Vindum (V).

Udbuddet betyder, at kommunen fra 1. januar 2016 sparer ca. 2,3 mio. kr. på rengøringen i Område Syd med en ny pris for rengøringen på knap 18 mio. kr. En tilsvarende besparelse ventes forholdsmæssigt at kunne opnås i de to øvrige rengøringsområder. Der vil nu blive set på mulighederne i de to øvrige rengøringsområder.

Udbuddet af rengøringsopgaven blev gennemført med fem prækvalificerede private rengøringsvirksomheder. Fire valgte at byde på opgaven inkl. kommunens eget kontrolbud. En byder trak sit bud fra konkurrencen. De resterende tre bud lå relativt tæt og med kommunens eget bud som det samlet set bedste og billigste.

- Vi sætter opgaver i konkurrence netop for at sikre, at vores opgaver løses bedst og billigst. Det afgørende for mig er ikke, om det er private eller kommunen selv, der løser de offentlige opgaver. Det afgørende er, at vi sikrer, at opgaven løses bedst og billigst, siger borgmesteren.

Buddene blev vurderet ud fra det økonomisk mest fordelagtige, hvor økonomi vægter 40%, kvalitet og levering 25%, ydelse pr. kvadratmeter 20% og implementering 15%. Vurderingen er foretaget af en ekstern konsulent og styregruppen for udbuddet. Da kommunens eget kontrolbud samlet set er bedst og billigst bliver udbuddet rent teknisk annulleret.


Læs flere artikler fra Silkeborg eller i kategorien Politik.