Overvejer retssag mod kommunen

Beboerne omkring Gudenåen er så trætte af oversvømmelser, at de nu overvejer at lægge sag an mod Silkeborg Kommune. De mener ikke, at kommunen gør nok for ikke at sikre tørre husgrunde.

De seneste fire år er Gudenåen ofte gået over sine breder.

Det er et ålaug for lodsejere med jord ved Gudenåen nu så trætte af, at de overvejer at lægge sag an mod Silkeborg Kommune.

De mener, at oversvømmelserne er kommunens ansvar. Kommunen har ansvar for at skære grøde én gang om året, og det mener lodsejerne er for lidt.

Ålaug: Tre gange årligt

Ålauget vil i stedet have kommunen til at skære grøde tre gange om året. Nu overvejer de at trumfe kravet igennem ved en retssag.

Men truslen om en retssag falder ikke i god jord ved udvalgsformanden for miljø- og klimaudvalget ved Silkeborg Kommune.

 - Jeg synes, at vi skal bruge vores energi på at ordne det her i fællesskab, i stedet for at vi kører retssager mod hinanden, siger formanden Hans Okholm (SF).

Klage blev afvist

Det er ikke første gang, at lodsejerne forsøger at få Silkeborg Kommune til at forhindre oversvømmelser.

For tre år siden klagede de til Natur- og Miljøklagenævnet. Men nævnet afviste klagen og gav kommunen medhold.

Efter jul beslutter ålauget om, de vil lægge sag an.

Ålaug har tabt en sag mod kommunen, som de mener er skyld i oversvømmelser ved Gudenåen.