Milliard-overskud - og store nedskrivninger

Jyske Bank kom ud af årets første seks måneder med et overskud på 2,8 milliarder - men det var faktisk mindre end ventet.

Der er god gang i indtjeningen hos Jyske Bank med hovedsæde i Silkeborg.

Banken fik i årets første seks måneder et overskud før skat på 2,8 milliarder kroner mod 1,2 milliarder i samme periode året før.

Overskuddet er dog ikke så stort, som bankens ledelse selv havde regnet med, og det skyldes blandt andet markant større nedskrivninger - 994 millioner kroner mod 627 i første halvdel sidste år.

Banken forklarer selv stigningen med, at en "forværring af visse nuværende nedskrivningsengagementer har medført nedskrivninger på udlån". Derudover har banken ændret den måde, man beregner nedskrivningerne i forhold til private kunder.

Silkeborg-banken fortæller i regnskabet også om sine forventninger til udviklingen i samfundsøkonomien - og konstaterer, at et egentlig opsvinget ligger nogle år ude i fremtiden.

- Generelt er aktivitetsniveauet og investeringslysten lav, og den private opsparing er fortsat høj.

Regnskabet er i øvrigt Jyske Banks første siden fusionen med BRFkredit.