Kommune gør klar: Sådan forbereder vi os på åbningen

Silkeborg Kommune sender brev ud til forældre om kontrolleret genåbning af skoler og børnehaver.

I den kommende uge sker der en gradvis og kontrolleret genåbning af dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO’er i Silkeborg Kommune.

Mange af kommunens ledere og medarbejdere har været på arbejde i påsken for at forberede genåbningen, og tirsdag morgen møder flere end 2.000 pædagoger, lærere og andre ind for at planlægge detaljerne i genåbningen og organisere en ny hverdag med hyppige håndvask, ekstra rengøring og tilstrækkelig afstand inde og ude, så åbningen for børn og elever bliver tryg og sikker for alle.

Det skriver kommunen i et brev til alle forældre. 

- Vi vil gerne fortælle forældrene, hvordan vi arbejder med det her. Og så kan de føle sig trygge med at sende deres børn afsted. Det handler om gennemsigtighed, siger Hans Mogensen, der er kommunikationschef i Silkeborg Kommune.

quoteDet har været en kæmpe opgave det her. Og det er stadig en kæmpe opgave at blive klar til på torsdag.

Hans Mogensen, kommunikationschef, Silkeborg Kommune

I brevet fremgår det også, hvornår og hvordan genåbningen kommer til at foregå.

De fleste af Silkeborg Kommunes dagplejere og daginstitutioner åbner torsdag 16. april, og at de fleste skoler åbner torsdag og fredag 16. og 17. april.

Enkelte dagtilbud og skoler vil først være klar til at åbne fra mandag 20. april.

Forældre får informationer om de konkrete åbningstider for deres børn på Tabulex (dagplejen), Daycare (daginstitutioner) og Aula (skoler).

Sundhedsmyndighedernes krav til genåbningen

Sundhedsstyrelsens retningslinjer indeholder en meget lang række krav og anbefalinger til rengøring, hygiejne og organisering af hverdagen i dagtilbud og skoler, så spredningen af smitte med coronavirus minimeres. Først når de enkelte dagtilbud og skoler opfylder alle de sundhedsmæssige retningslinjer, bliver dagtilbud og skoler åbnet for børnene.

- Det har været en kæmpe opgave det her. Og det er stadig en kæmpe opgave at blive klar til på torsdag,  hvor de fleste steder åbner i Silkeborg, siger Hans Mogensen og tilføjer:

- Det vigtigste er, at vi har styr på alle de krav, som sunhedstyrelsen er kommet med. Dem skal vi kunne leve op til, før vi kan åbne op.

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ekstra rengøring

Silkeborg Kommunes hygiejnegruppe har hen over påsken udarbejdet en række instrukser til rengøring baseret på vejledningerne fra Sundhedsstyrelsen.

Instrukserne fortæller, hvordan kommunens rengøringspersonale skal foretage den almindelige grundrengøring to gange om dagen, og hvordan personalet i løbet af dagen skal rengøre legetøj, devices/computere, inventar, pusleborde, toiletter, garderober og andet.

- Det har været en kæmpe opgave det her. Og det er stadig en kæmpe opgave at blive klar til på torsdag,  hvor de fleste steder åbner i Silkeborg, fortæller Hans Mogensen.

Ekstra hænder til daginstitutioner og skoler

De mange sundhedsmæssige krav om hyppig håndvask, ekstra rengøring og tilstrækkelig afstand inde og ude skal overholdes samtidig med, at medarbejderne skal skabe et godt pædagogisk tilbud og en god skole.

Derfor arbejdes der på, at alle institutioner og skoler får ekstra ressourcer til at hjælpe det faste personale med en række praktiske opgaver i dagligdagen. Det er forefaldende opgaver, som også omfatter rengøring og aftørring, hjælp til institutionernes madordninger m.v.

Værnemidler fremskaffes

Hen over påsken har kommunens hjælpemiddeldepot pakket værnemidler, så dagpleje, institutioner og skoler har sæbe, håndsprit, håndservietter, engangshandsker og andet.

Især håndsprit har været en mangelvare, men Silkeborg Kommune har fået hospitalssprit hjem i store tanke, og udfordringen har været at få hældt spritten over på mindre håndflasker, som kan bruges i institutioner og skoler. De mindre flasker er nu fremskaffet, og flaskerne vil blive bragt ud til de enkelte steder i løbet af onsdag.

Det er kommunens entreprenørgård, som står for udbringningen til de over 100 dagplejere, børnehuse og skoler, så alt er klar, når stederne genåbner fra torsdag morgen.

- Jeg oplever, at der er en enorm velvilje til at få det her til at lykkes. Det har vi allerede oplevet på sundheds- og ældreområdet, hvor plejepersonalet har gjort et stort arbejde, siger Kommunikationschef, Hans Mogensen.

Hygiejne-lynkursus

Kommunen har i løbet af påsken lynproduceret et videokursus i hygiejne, som flere end 2.000 medarbejdere skal igennem, inden dagtilbud og skoler åbner.

- God håndhygiejne, hyppig rengøring og afstand er tre nøgleredskaber, når vi åbner dagtilbud og skolerne igen. For de fleste medarbejdere er det et genopfriskningskursus, siger børne- og familiechef Jette Stencel og skolechef Thomas Born Smidt i Silkeborg Kommune.

Kurset giver medarbejderne et hurtigt overblik over:

Tilstrækkelig afstand inde og ude

For at leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger om tilstrækkelig plads og afstand mellem børnene både ude og inde, vil der mange steder skulle ske en ændring af den fysiske indretning.

Børnene skal være mest muligt ude, og inde skal møbler flyttes rundt for at skabe mere plads mellem bordene og for at gøre rengøringen nemmere, og så der samtidig kan skabes et godt pædagogisk tilbud og en god skole indenfor de sundhedsmæssige retningslinjer.

Hyppig håndvask

En af de store udfordringer i den nye hverdag er at få organiseret de mange og hyppige håndvask. En god håndhygiejne er vigtigt for at undgå smittespredning. Derfor skal både medarbejdere og børn vaske hænder, når de møder.

Der skal vaskes hænder i løbet af dagen minimum hver anden time og altid inden der påbegyndes en ny aktivitet. Der skal vaskes hænder efter toiletbesøg, efter bleskift, efter hjælp til næsepudsning, før og efter spisning mv.

quoteNu håber vi bare, at det kommer til at gå så godt, at vi kan åbne endnu mere efter 10. maj

Hans Mogensen, Kommunikationschef, Silkeborg Kommune.

Nogle steder kan der vise sig et behov at opsætte ekstra håndvaske, og det er en opgave, som kommunens Ejendomsstab arbejder på at løse.

Transport af børn

Nogle børn har brug for transport med bus til institution og skole. Kommunen er derfor i dialog med de forskellige vognmænd om, hvordan transporten skal foregå sundhedsmæssigt forsvarligt og så der om nødvendigt kan indsættes ekstra busser.

Blandt andet derfor er det vigtigt for kommunen at kende det faktiske behov for befordring, og forældre opfordres til at melde tilbage på de spørgsmål, som kommunen har sendt om transportbehovet.

Nødundervisning i skolerne

Selv om skolerne genåbner for 0.– 5. klasse, vil det fortsat være nødundervisning. Skoledagens længde, SFO’ernes åbningstider og organiseringen af selve skoledagen kan se meget anderledes ud.

Den enkelte skole tilrettelægger dagen og bemandingen, så den lever op til sundhedsmyndighedernes krav.

På lidt længere sigt, vil skoledagen i højere grad komme til at ligne skoledagen fra før coronakrisen, og skolernes åbningstid inkl. SFO vil også blive udvidet.

En ny hverdag for børnene

Hans Mogensen understreger, at de mange tiltag vil betyde, at børnene møder ind til en ny og anderledes hverdag. Alligevel tror han de fleste glæder sig til at komme igang igen.

- Jeg tror både det gælder børn og voksne, omend det bliver en meget anderledes hverdag. Det kommer til at kræve en del øvelse og tilvænning.

- Nu håber vi bare, at det kommer til at gå så godt, at vi kan åbne endnu mere efter 10. maj, hvor de gældende retningslinier indtil nu gælder til, slutter Hans Mogensen.

Mere generel information om genåbning af dagtilbud og skoler på Silkeborg Kommunes hjemmeside.


Læs flere artikler fra Silkeborg eller i kategorien Sundhed.