Karakterkrav koster 2000 unge en erhvervsuddannelse

Mange unge droppede i stor stil optagelsesprøverne til erhvervsuddannelserne, og halvdelen, der mødte frem, dumpede.

Over 2000 unge har måtte aflive drømmen om en erhvervsuddannelse i år, fordi deres kundskaber i dansk og matematik er for dårlige. Det skriver ugebrevet A4.

De nye krav til erhvervsuddannelserne betyder, at de unge skal have fået minimum 02 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve - ellers skal de bestå en optagelsesprøve. I år dumpede over halvdelen prøven, og det kan mærkes hos en af Danmarks største erhvervsskoler Selandia Teknisk skole i Silkeborg.

- Der har været begyndervanskeligheder, som vi skal arbejde videre med. Rigtig mange unge har ikke svaret, når vi indkaldte dem til prøver og er efterfølgende blevet forundrede over, at de ikke kom ind på erhvervsuddannelsen. Nogle unge er kommet noget skævt ind i det her, bekræfter vicedirektør Mette Tram Pedersen over for TV MIDTVEST.

I seks uger har en medarbejder på Selandia ikke bestilt andet, end at koordinere prøver, kontakte unge, der ikke viste sig til prøver, og indkalde til nye prøver. Det hele blev endnu mere besværligt af, at folkeskolerne ikke straks gav eleverne besked om karakterer. Resultatet var, at Selandia måtte fortælle eleverne, at de havde fået for lave karakterer i dansk og matematik i folkeskolen, og at de nu skulle til prøve på erhvervsuddannelsen. Nogle elever fik først brevet to-tre dage inden.

- Tidsfristerne har været stramme, og nogle unge er blevet voldsomt frustrerede, fortæller Mette Tram Pedersen.

Mens formanden for de danske SOSU-skoler, Jeppe Rosengård Poulsen mener, at karakterkravene er en bremseklods, så mener FOA, at grænsen er vigtig. Også politisk deler den nye erhvervsskolereform vandene.

- Vi vidste godt, at nogle unge ikke ville klare kravene. Men det handler om, at Danmark har brug for dygtige faglærte, der tænker både med hænder og hjerne. Vi skal tale skolerne op, så det bliver et mere naturligt valg, siger undervisningsordfører Anette Lind (S).

- Vi er nødt til at lave justeringer i forhold til prøverne, så vi bliver bedre til at håndtere processen, men det er to uger siden, at reformen trådte i kraft, så man skal lade være med at evaluere allerede, siger Undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) til Ugebrevet A4.


Læs flere artikler fra Silkeborg eller i kategorien Uddannelse.