Jyske Bank hævede overskuddet en smule i 2017

Jyske Bank går frem på alle områder og øger resultatet før skat. Vækst på 100 milliarder efter realkreditkøb.

Jyske Bank lander et årsresultat i 2017 på fire milliarder kroner før skat. Det er en lille smule bedre end resultatet for 2016.

Fremgangen er fordelt på alle forretningsområder, blandt andet realkredit.

Her fortsætter banken med at øge sin markedsandel, og siden fusionen med BRFkredit er udlånet vokset med 100 milliarder kroner.

Målsætningen er at vokse yderligere med 20-25 milliarder kroner om året under navnet Jyske Realkredit.

Samtidig er ambitionen at øge udlånet til erhvervsejendomme, så man når op på et samlet realkreditudlån på 350 milliarder kroner.

Det er desuden værd at bemærke, at banken i 2017 har tilbageført 453 millioner i nedskrivninger. Sidste år lød det tilsvarende tal på den post på 149 millioner kroner

Det vil sige, at bankens nødlidende kunder har fået det så meget bedre økonomisk, at det forventede tab på deres engagementer er reduceret betragteligt.

Det lave renteniveau betyder, at bankens nettorenteindtægter er faldet med 74 millioner kroner, svarende til én procent.

Til gengæld er gebyrindtægterne steget med 426 millioner kroner hen over året.

Omvendt er basisomkostningerne steget med fem procent.

Med hensyn til de kommende kapitalkrav til koncernen er man ifølge årsrapporten godt på vej til at opfylde dem og ligger med en egentlig kernekapitalprocent på 16,4 procent et stykke over den langsigtede målsætning på 14 procent.

 

/ritzau/