Jyske Bank fordobler boligudlånet

Efter fusionen med BRFKredit har Jyske Bank sat gang i udstedelsen af boliglån, viser regnskabet for 2015.

Jyske_Bank.jpg

Jyske Bank har gang i boligudlånet efter fusionen med BRFKredit. Det viser selskabets regnskab for 2015, hvis hovedtal allerede blev præsenteret i slutningen af januar.
    
Her kunne banken fremvise et overskud før skat på 3,2 milliarder kroner, en pæn stigning fra 2014. I det fulde regnskab, der er fremlagt tirsdag, viser tallene, at specielt udlånet til boliger er steget.
    
Banken ydede nye boliglån for 57,5 milliarder kroner i 2015, en stigning fra 25,5 milliarder kroner.
    
- Jyske Bank har igennem 2015 kunnet udnytte boligudlånssatsningen i et i øvrigt presset bankmarked med lav efterspørgsel, skriver administrerende direktør Anders Dam i regnskabet.
    
Jyske Bank og BRFKredit fusionerede i 2014, da banken gerne ville stå stærkere inden for boliglån på linje med eksempelvis Danske Bank, der ejer Realkredit Danmark.
    
Samtidigt mente Jyske Bank, at man ville kunne finde store besparelser ved at lægge de to koncerner sammen. 600 millioner kroner var målet.
    
- Indtjenings- og omkostningssynergierne efter fusionen med BRFkredit har nået et niveau på cirka 550 millioner kroner ved udgangen af 2015.
    
- Målsætningen om mindst 600 millioner kroner forventes, alt andet lige, nu at blive opnået i 2017, et år før oprindelig planlagt, skriver Jyske Bank.
    
 Ved slutningen af 2015 havde Jyske Bank et realkreditudlån på 249,5 milliarder kroner. Det ses stige yderligere.
    
- Jyske Bank har gode markedsbetingelser for fortsat vækst inden for ejendomsområdet til både privat- og erhvervskunder i 2016, skriver Anders Dam.
    
Alt indregnet havde Jyske Bank et faldende nettoresultat i 2015, hvor banken efter skat kunne notere et overskud på 2,5 milliarder kroner mod 3,1 milliarder kroner i 2014.
    
Det hænger dog sammen med, at banken havde en stor mængde skattefrie indtægter i 2014, der sendte årets skattekupon ned på nul kroner. Den lød i 2015 på 728 millioner kroner.

/ritzau/