Jyske Bank får bedste resultat i tre år efter hård 2020-start

Efter stort underskud i første kvartal har Jyske Bank de seneste to kvartaler leveret bedre resultater.

Jyske Bank har fordoblet sit overskud i tredje kvartal, hvor banken lander det bedste resultat i tre år.

Banken med hovedsæde i Silkeborg kommer ud af kvartalet med et overskud på 696 millioner kroner. Det viser bankens regnskab, der er offentliggjort tirsdag morgen.

- Efter et udfordrende første kvartal 2020 har Jyske Bank i de seneste to kvartaler præsteret det højeste resultat efter skat i mere end tre år, siger ordførende direktør Anders Dam.

Det er blandt andet lavere omkostninger og en god udvikling på de finansielle markeder, som trækker op. Samtidig er kundernes økonomi generelt set god, lyder det fra banken. 

- Jyske Bank er derfor godt positioneret til at kunne håndtere mere udtalte konsekvenser af covid-19-udbruddet, siger han i en kommentar til regnskabet.

Negative renter

Jyske Bank var sidste år den første store danske bank til at indføre negative renter på private kunders opsparinger af en vis størrelse. Siden har det meste af banksektoren fuldt trop.

De negative renter - altså at kunderne betaler for at have penge stående - har trukket Jyske Banks indtægter op i år.

Trods de forbedrede resultater i de seneste kvartaler er Jyske Banks overskud i de første ni måneder af 2020 samlet set næsten halveret til 778 millioner kroner.

Det skyldes, at banken i starten af året måtte nedskrive omkring en milliard kroner til forventede tab fra coronakrisen.

Samme billede har man set i de øvrige store danske banker, der også har sat penge af til en forventet coronaregning.

Det kan for eksempel være til virksomheder, som går konkurs og derfor ikke kan betale deres gæld til bankerne.

Jyske Bank er en af landets største banker. Banken er blandt de banker i Danmark, som er udpeget som systemisk vigtige finansielle institutter - kaldet Sifi.

Det er banker, der har en størrelse, som vurderes at kunne skabe problemer for dansk økonomi som helhed, hvis deres fundament begynder at skride.

Ud over Jyske Bank er det Danske Bank, Nykredit, Nordea Kredit, Sydbank og DLR Kredit.