Jyske Bank erkender fejl i gældsinddrivelser

Der er flere fejl i Jyske Banks systemer til inddrivelse af gæld. Det erkender banken i en ny redegørelse til Finanstilsynet.

Det er ikke kun Danske Bank, der har problemer med deres gældssystem. Jyske Bank melder nu også ud, at de har opkrævet forkerte beløb ved inddrivelse af gæld.

Det skriver FinansWatch fredag.

I en redegørelse til Finanstilsynet oplyser Jyske Bank, at de har kendskab til i alt tre fejl i deres systemer for gældsinddrivelse. Der er tale om fejl i nogle sager om indberetning til SKAT, fejl i beregning af renters rente samt fejl i opkrævning af forældede rykkergebyrer.

- I alle tre tilfælde er der taget hånd om fejlene, og banken vurderer, at der er tale om sager, som er af mindre betydning, skriver områdedirektør for Kredit, Torben Hansen, i et skriftligt svar til TV MIDTVEST.

Banken oplyser, at fejlen i indberetningerne til SKAT er rettet, og at den ikke har haft betydning for opkrævning af kundernes gæld til banken.

Udfordringerne med beregning af renters rente er endnu ikke løst. Banken har derfor sat gældsinddrivelsen på pause, mens de retter fejl i beregningerne.

- Det er allerede sket på en del af sagerne, og det har indtil videre ikke medført tilbagebetaling af for meget modtaget beløb, men alene at gælden er blevet reduceret, skriver områdedirektør Torben Hansen til TV MIDTVEST.

Den sidste fejl handler om, at Jyske Bank i nogle sager har opkrævet forældede rykkergebyrer i forbindelse med inkasso. Det er sket, fordi inkassogæld bliver forældet efter 10 år, mens rykkergebyrer bliver forældet allerede efter tre år.

Jyske Bank regner med at have løst alle fejl inden nytår.