Hård kritik til bosted - tilsyn overvejer at trække godkendelsen

Et bosted for voksne med autisme møder hård kritik af Socialtilsyn Midt.

Socialtilsynet overvejer at trække godkendelsen til hele specialområdet. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Højskolebakken i Skals og Thorning har fået hård kritik af Socialtilsyn Midt. Højskolebakken er bosteder for autismeramte voksne, og kritikken kommer til at bære markante ændringer med sig.

Socialtilsynet vurderer, at Højskolebakken 'på væsentlige områder har haft svært ved at levere en etisk og fagligt forsvarlig indsats. For eksempel har der på de kritiserede steder manglet fokus på borgernes sundhed og trivsel' skriver Region Midtjylland tirsdag i en pressemeddelelse. 

På baggrund af kritikken overvejer tilsynet at trække godkendelsen til hele specialområdet.

Vi tager kritikken meget alvorligt.

Ann-Britt Wetche, Socialdirektør, Region Midtjylland

Socialtilsynets vurderer, at man ikke har været god nok til at forsøge at forebygge magtanvendelser. Også fysiske rammer og medarbejderes faglige kompetencer er blevet ramt af kritikken. 

- Jeg beklager meget, at vi på en række områder ikke har kunnet leve op til de forventninger, som borgere, pårørende og tilsyn med rette skal kunne have til os, siger regionens socialdirektør Ann-Britt Wetche i en pressemeddelelse.

- Vi tager kritikken meget alvorligt og er derfor nu i fuld gang med at rette op på de kritiserede forhold. Vi tror på, at vi med vores tiltag kan genoprette tilliden, så vi ikke mister godkendelsen, når tilsynet senere afgør sagen endeligt, fortsætter hun.

Regionen vil genstarte bostedet

På grund af de kritisable forhold skal der ske markante ændringer i bostedernes arbejde med beboerne. Derfor vil regionen søge om at afvikle bostedet, hvorefter de vil oprettet det på ny. På den måde vil forholdene kunne ændres, uden at det bliver nødvendigt at udskrive og flytte borgere til andre steder.

Læs også Skarp kritik af Kollerup: Regeringen tager penge fra erhvervslivet

Bostedet mødte allerede kritik fra Socialtilsynet i 2017 og 2018. 

- Det kan lyde som om, der ikke er sket noget, og at vi ikke har lyttet til den tidligere kritik, men faktisk har alle medarbejdere været på efteruddannelse, og vi var nået langt med forbedringerne mange steder, siger Ann-Britt Wetche i pressemeddelelsen. 

- Men vi må erkende, at vi nogen steder som ledelse ikke har været gode nok til at skabe de rigtige rammer for medarbejderne, så de nødvendige forandringer kunne slå hurtigere igennem i dagligdagen, fortsætter hun.

Områdechef fratræder stilling

Udover Højskolebakken er to andre bosteder i regionen også blevet hårdt kritiseret. De to andre bosteder ligger i Hedensted. Udover at genstarte disse tre botilbud vil regionen også forbedre forholdene generelt.

Det kommer blandt andet til at betyde, at der flere steder kommer en tydeligere ledelse i hverdagen. Derudover skal der ske en reorganisering af områdeledelsen. 

Lars Aarup Jensen, der i mange år har stået i spidsen for Specialområde Autisme, har i forbindelse med kritikken valgt at fratræde sin stilling. Han begrunder det med, at området kræver en anden lederprofil end den, han kan tilbyde.

Områdelederne Vivian Elkjær og Trine Funder vil indtil videre varetage områdeledelsens opgaver.

Læs også Bosted gav valg-undervisning: Vigtigt at beboerne ved, hvad de kan bestemme selv