Gudenå-borgmestre lægger planer: Slut med oversvømmelser og ødelæggelser

For første gang mødtes borgmestrene i Gudenå-kommunerne for at finde løsninger på oversvømmelser.

De massive oversvømmelser langs Gudenåen skal bekæmpes. Borgmestrene fra de syv kommuner langs åen gav i dag hinanden håndslag på at der nu skal laves en plan. Men de var også enige om, at der kommer til at gå år, før den kan føres ud i livet.

- Det her er en god dag. Vi er syv borgmestre, der nu indstiller til vores byråd, at vi skal arbejde videre med det her, siger Silkeborgs borgmester Steen Vindum.

quoteNogle ting i den her handleplan, som går på tværs af kommunerne, og jeg synes, man skal have respekt for, at vi lige undersøger de her ting til bunds. 

Steen Vindum, Borgmester, Venstre, Silkeborg Kommune

Det er første gang kommunerne langs Gudenåen laver en samlet plan for at tackle oversvømmelser i Danmarks længste å. 

- Nu vil vi gerne se på et katalog med forskellige virkemidler, som kan gøre, at vi i fællesskab kan håndtere den stigende vandmængde i fremtiden, siger Steen Vindum. 

Der var bekymrede miner og alvorsfolder i panden hos borgmestrene, der skulle diskutere mulige løsninger på problemet med oversvømmelser langs Gudenåen. Med om bordet var blandt andre Viborgs borgmester Ulrik Wilbek og Silkeborgs borgmester Steen Vindum
Der var bekymrede miner og alvorsfolder i panden hos borgmestrene, der skulle diskutere mulige løsninger på problemet med oversvømmelser langs Gudenåen. Med om bordet var blandt andre Viborgs borgmester Ulrik Wilbek og Silkeborgs borgmester Steen Vindum
Foto: Mogens Lyngsø, TV MIDTVEST

Store oversvømmelser langs Gudenåen

På krisemødet om oversvømmelserne blev borgmestrene onsdag enige om, at planen skal være klar om halvandet år. Derefter skal den i høring, og så skal der skaffes penge til at føre den ud i livet. 

Aftalen kommer i kølvandet på et efterår med historiske mængder regn og oversvømmelser til følge. TV MIDTVEST har i flere omgange fortalt om oversvømmelser ved Svostrup Kro nord for Silkeborg. Her er kroejeren træt af at vente på gode løsninger.

- Vi kan ikke blive ved med at få vand tættere og tættere på bygningen. Pludselig så siger naturen, nok er nok, og så forsvinder vi jo, siger Dragan Sljivic med en opgivende grimassen, der kan minde om et smil. 

Også Harry Lovring, der er lodsejer lidt længere nede af åen, indstiller sig på at løsningen ikke ligger lige om hjørnet. 

- Det kan tage lang tid. Jeg forventer, der sker et eller andet i 2023, siger Harry Lovring. 

- Vi tager de initiativer i brug i de enkelte kommuner, som vi kan, allerede fra nu og indtil handleplanen kommer. Men der er nogle ting i den her handleplan, som går på tværs af kommunerne, og jeg synes, man skal have respekt for, at vi lige undersøger de her ting til bunds. 

Se indslag om borgmestrenes møde her: Syv kommuner vil for første gang lave en samlet plan mod oversvømmelser langs Gudenåen.

Nu skal det blandt andet undersøges, om der er en positiv effekt ved mere oprensning og grødeskæring i åen. Det skal også undersøges, om anlæg af diger på udsatte steder kan løse problemerne.

Det kan også komme på tale at opkøbe truede arealer og bygninger. 

- Jeg kan godt se, at der skal nogle langsigtede planer på banen. Det kan jeg godt se. Men vi er også nødt til at kigge på nogle kortsigtede planer, siger Dragan Sljivic.   

De syv borgmestre har aftalt at bruge en million kroner på at få lavet den nye handleplan for Gudenåen.