Grundvand under pres: Forbrugerne skal betale millioner i kompensation til landmænd

1.770 hektar landbrugsjord i Silkeborg Kommune skal beskyttes mod sprøjtegifte. Det forventes at koste omkring 200 millioner kroner i kompensation.

Grundvandet er under pres. Det er derfor ikke en selvfølge, at vi også i fremtiden kan tanke drikkevand fra hanen.
Grundvandet er under pres. Det er derfor ikke en selvfølge, at vi også i fremtiden kan tanke drikkevand fra hanen.
Foto: Andrew Ren/www.unsplash.com

I store områder i Silkeborg Kommune svarende til næsten 2.500 fodboldbaner skal det nu være slut med brug af sprøjtegifte og andre aktiviteter, der kan skade grundvandet.

Det er resultatet af et nyt samarbejde mellem vandværkerne i foreningen Silkeborg Grundvandssamarbejde - der blev stiftet i vinteren 2023 - og Silkeborg Kommune.   

Målet er slet og ret at sikre grundvandet. 

- Grundvandet er under pres i hele landet – også i Silkeborg Kommune. Vi risikerer forurenet drikkevand, der overskrider grænseværdierne for f.eks. sprøjtegifte, hvis vi ikke gør meget mere, end vi gør i dag, siger Bo Frølund, vandchef i Silkeborg Forsyning i en pressemeddelelse. 

1:12

Helt konkret er der udpeget 1.770 hektar i tre områder udenom Silkeborg by kaldet Øst, Syd og Nord, som skal gøres fri for sprøjtegifte.  

Indsatsplanerne for Syd og Øst er politisk behandlet og godkendt, mens indsatsplanen for Nord kommer for byrådet i maj. Der kan derfor blive tale om et større eller mindre areal.

Størrelsen på de beskyttede arealer - og dermed også størrelsen på kompensationen - kan løbende udvikle sig de kommende år.

Kompensationens størrelse har kommunen heller ikke taget endelig stilling til.

Men ud fra tidligere kompensationssager anslår Silkeborg Kommune, at erstatningen til ejerne af de 1.770 hektar land kan beløbe sig til næsten 200 millioner kroner.

Og det er altså en udgift, som alle vandværkerne i Grundvandssamarbejdet skal bidrage til. En regning der i sidste ende lander hos forbrugerne.

- Ja, vandprisen stiger, så vi kan passe på det grundvand, som vores børn og børnebørn skal drikke. Det gode ved Grundvandssamarbejdet er, at vi gør det solidarisk på tværs af alle vandværker i kommunen, siger Bo Frølund og pointerer, at det også vil koste forbrugerne penge, hvis vandet engang i fremtiden i stedet skal renses.

I et eksempel med en familie med tre børn med et årligt vandforbrug på 170 m3 vil prisen stige med minimum 85 kroner om året og maksimalt med 340 kroner om året. Men det er ikke besluttet endnu.