Grødeskæreren findes frem igen

For første gang i 10 år bliver der nu renset ud i Gudenåens vandplanter. Det sker for at imødegå oversvømmelser langs åen.

Som man kan se i indslaget her, har der været store problemer med oversvømmelser langs Gudenåen på grund af grøde.

Det er første gang i 10 år, at grødeskæreren findes frem. Tidligere blev vandløbene renset hvert år. Men i 1999 kom der et EU-direktiv, som havde til formål at beskytte vandløbene, og sikre at naturen bedst muligt kan udvikle sig, som naturen gør.

De sidste 10 år har grøden fået lov at vokse vildt. Og for 3 år siden slog en zebrastribet vandremusling sig ned i åen. Den er så god til at rense vandet, at solens stråler meget bedre kan nå bunden. Det giver gode vækstbetingelser for grøden.

Og nu skal grødeskæreren altså findes frem igen. Men i første omgang skal den kun på arbejde på en strækning på 2,5 km fra Tange Sø til Kongensbro.

Samtidig vil Silkeborg kommune søge staten om lov til også at skære fra Kongensbro til Silkeborg. Det kræver en særlig godkendelse, fordi strækningen er naturbeskyttet af EU.

Også kommunerne på strækningen fra Tange Sø til Randers er gået i gang med at søge dispensation, så grødeskæreren kan komme i sving dér.

Det er Tangeværket, der står for at skære grøden.

Se interview med Robert Møller, Direktør, Tangeværket

01:07 Luk video

Se også:Musling skaber ravage i GudenåenKromand får våde fødder