Gerts køer går i skoven: En stor hjælp for naturen

Flere og flere landmænd eksperimenterer med skovlandbrug. Træer gør både jorden mere robust og hjælper på biodiversiteten. Og dyrene kan lide det

Gert Glob Lassen er en af de landmænd, der ser fordele i at dyrke skovlandbrug.
Gert Glob Lassen er en af de landmænd, der ser fordele i at dyrke skovlandbrug.
Foto: Marlene Eyde, TV MIDTVEST

På gården Ellinglund ved Silkeborg har en del af Gert Lassens køer ikke kun adgang til marker. Men de seneste seks år også til skov.

 - Det er en glæde at komme herned og se, at de bruger skoven. De nyder at være her, fortæller den økologiske kvægavler, mens han viser sine goldkøer frem.

Goldkøer er drægtige køer tæt på terminen. Og i denne tid får de hver dag et nyt stykke skov, de kan gå ind i.

 - Det meste af tiden går de ude på marken. Men de kan godt lide at gå ind i skoven. Her kan de gnubbe sig op ad træerne, de spiser af bladene og der er både læ og skygge, forklarer Gert Lassen.

På 20 hektar af sin jord dyrker den økologiske landmand i dag såkaldt skovlandbrug.

Og det er ikke kun køerne, der får gavn af træerne. Det gør hele økosystemet.

Christoffer Grønne forsker i de gavnlige effekter af skovlandbrug.
Christoffer Grønne forsker i de gavnlige effekter af skovlandbrug.

I en økologisk kokasse kan der ifølge specialkonsulent ved Innovationscenter for Økologisk Landbrug Christoffer Grønne være helt op til 1000 larver. Larver, som fuglene kan spise og som på den måde er med til at styrke biodiversiteten.

 -To tredjedel af alle de afgrøder vi spiser, er afhængige af bestøvere, forklarer Christoffer Grønne.

 - Men indenfor de sidste 30 år er insektpopulationen biomassemæssigt faldet med cirka 70 procent på verdensplan. Og så er skovlandbrugsordningen helt sikkert en ordning, der er meget interessant at kigge ind i.

Flere landmænd vil dyrke skovlandbrug

I dag er der skovlandbrug på 258,6 hektar. Og især økologer som Gert Lassen tager dyrkningsmetoden til sig.

Arealet med støtteberettiget økologisk skovlandbrug er det seneste år steget med 155%, fortæller Christoffer Grønne.

Og det tal vokser formentlig, når de økologiske arealer for 2024 bliver offentliggjort. 

 - Det er stadig ikke store arealer. Men hvis vi fortsætter den vækst, så går der ikke længe, før vi har træer på mange marker i Danmark, siger Christoffer Grønne.

Sammen med hans kollegaer på Innovationscentret i Aarhus, forsker han gennem projektet ”Robust” i de gavnlige virkninger fra skovlandbrug.

 - Vi mener, det er et system, der kan bidrage til at løse nogle af de udfordringer, vi står med, forklarer specialkonsulenten og peger udover biodiversitet og dyrevelfærd også på, at jorden bliver mere robust overfor påvirkning af vand og tørke.

 - Klimamæssigt er fremtiden nok lidt usikker. Men ved at have træer, kan man både hjælpe med at få vandet væk, når det er meget vådt. Og hjælpe med at trække vandet op, når det er meget tørt, forklarer Christoffer Grønne.