Dagplejen står til at forsvinde: I Silkeborg slår lokalformand for FOA alarm

Voksede børnetal og stigende alder blandt dagplejere presser dagplejen.

Mette Henriksen mener, at det gode, ved at arbejde som dagplejer, har brug for at blive formidlet.
Mette Henriksen mener, at det gode, ved at arbejde som dagplejer, har brug for at blive formidlet.
Foto: Karl Erik Lørup

Der kommer flere og flere børn, og samtidig falder antallet af dagplejere. 

Det er et stort problem, mener formand i pædagogisk sektor i FOA Silkeborg-Skanderborg, Mette Henriksen. 

- Det er et problem hele vejen rundt i velfærdssektoren at rekruttere medarbejdere. Det er ikke så mærkeligt, at det også ses i dagplejen.

I følge FOAS beregninger betyder et stigende børnetal på landsplan, at der vil være behov for at trække små 5.000 nye dagplejere til faget inden 2030, hvis lige så stor en andel af de 0-2-årige børn skal kunne gå i dagpleje som i dag.

Alene i kommunerne i Region Midtjylland bliver der behov for 1.265 nye dagplejere. 

Nærmer sig pension

Ifølge FOA bunder problemet i, at mange dagplejere nærmer sig pensionsalderen. Det betyder, at Mette Henriksen fra FOA i Silkeborg også slår alarm. 

- Vi risikerer, at dagplejen uddør, hvis man ikke får gjort noget ret hurtigt, siger hun.

Men det bliver, ifølge Mette Henriksen, ikke en nem opgave at løse. Men en del af løsningen ligger i bedre kommunikation om, hvad det vil sige at være dagplejer.

quoteVi risikerer, at dagplejen uddør, hvis man ikke får gjort noget ret hurtigt.

Mette Henriksen, FOA Silkeborg-Skanderborg

 - Hvis vi skal lykkedes med at få flere dagplejere, så skal vi have en dialog med de dagplejere, der allerede er ansat. Hvis de kan se noget positivt i det at være dagplejere, så skal det formidles, siger hun. 

- Lige nu arbejder Silkeborg Kommune intenst på at finde løsninger, men det er ikke så enkelt. Det koster penge hver gang, man gerne vil lave nye tiltag, siger Mette Henriksen som peger på stordagpleje som et muligt supplement. 

- Hvis man gerne vil rekruttere nogle, der ikke kan se sig selv alene i eget hjem, så kan det være en løsning, uddyber hun. 

Alarmerende for det frie valg

Ifølge FOA har tidligere undersøgelser foretaget for forbundet vist, at over fjerde forælder  foretrækker dagpleje frem for vuggestue. Men allerede i dag er det flere steder et problem at efterkomme forældrenes frie valg. I en rundspørge, Bureau 2000 har gennemført for FOA, svarer 19 ud af 77 kommuner, at forældrene ikke kan være sikre på at få en dagplejeplads, hvis de ønsker det. Kun 34 kommuner svarer, at det kan forældrene altid eller næsten altid.

Og det er alarmerende, mener formanden i Silkeborg. For det er vigtigt i at holde fast i muligheden for at sætte sit barn i dagpleje i stedet for en vuggestue, siger Mette Henriksen. 

- Det vil være rigtig ærgerligt (hvis man ikke kan fastholde det, red.). Dagplejen kan noget ift. mange familier og deres børn. Det ville være ærgerligt, hvis man ikke har den mulighed længere.