Corona giver Jyske Bank laveste overskud siden 2012

Store nedskrivninger på udlån har sidste år trukket Jyske Banks overskud ned til 2,1 milliarder kroner.

Udbruddet af coronavirus har sidste år været en dyr omgang for Jyske Bank.

Banken, der er landets tredjestørste, har haft stigende nedskrivninger på udlån som følge af coronaudbruddet. Det har givet et faldende overskud for året.

Det fremgår af Jyske Banks regnskab for 2020, der er offentliggjort tirsdag.

Samlet ender overskuddet for 2020 på 2,1 milliarder kroner før skat. Det er 31 procent lavere end året før og det laveste siden 2012.

Med til at trække resultatet ned har været nedskrivninger på udlån, der samlet har udgjort cirka en milliard kroner.

Taber penge på udlån

Nedskrivninger på udlån kan forklares som penge, der ikke forventes at komme igen og derfor kan betragtes som tab.

- Det øgede nedskrivningsbehov skyldes et forøget ledelsesmæssigt skøn til nedskrivninger efter udbruddet af covid-19, skriver Jyske Bank i regnskabet.

Det samlede overskud er også trukket ned af et mindre fald i basisindtægterne. Sammenlignet med året før er de faldet med én procent til otte milliarder kroner.

Indtægterne har været negativt påvirket af coronasituationen, der ifølge Jyske Bank blandt andet har reduceret kundernes rejseaktivitet.

Det har betydet, at banken har fået færre indtægter fra sin betalingsformidling.

Banken skriver i regnskabet også, at corona har medvirket til færre bankudlån. Det har ligeledes givet færre indtægter.

Til gengæld har Jyske Banks indtægter nydt godt af højere kursreguleringer, der er resultatet af de værdipapirer, banken selv ligger inde med.

Endelig har indtægterne også været begunstiget af lavere indlånsrenter, som er blevet indført på grund af negative renter i bankernes bank, Nationalbanken.

- Kundeaktiviteten er på et solidt niveau, og den underliggende forretning har udviklet sig stabilt underbygget af væsentlige omkostningsreduktioner og en fortsat god kreditkvalitet, siger Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank, i en kommentar til regnskabet.

De reducerede omkostninger afspejles i basisomkostningerne, der er faldet med fire procent til 4,8 milliarder kroner.

Jyske Bank forklarer selv faldet med blandt andet en reduktion i antallet af heltidsansatte på syv procent til 3318 personer.

For indeværende år forventer banken at kunne opnå endnu en reduktion i basisomkostningerne. De ventes at blive lavere end det realiserede i 2020.

Derudover venter Jyske Bank blandt andet, at basisindtægterne vil aftage, og at nedskrivningerne på udlån vil ende på et meget lavt niveau.

Samlet giver det en forventning om et resultat før skat på 2,5-3,0 milliarder kroner.

/ritzau/