Børnekræftforening fratages støttekroner

Foreningen Familier med kræftramte børn, der har hovedsæde i Ans, får ingen støttekroner fra staten, før økonomien er tjekket igennem.

Sundheds- og Ældreministeriet tilbageholder sit driftstilskud til Familier med kræftramte børn, mens ministeriet undersøger foreningens økonomiske forhold. Det skriver Jyllands-Posten lørdag.

Ministeriet har ifølge avisen modtaget såkaldte revisionsprotokollater fra foreningen, der afslører at Familier med kræftramte børn betalte en provision på 3,7 mio. kroner og 2,1 mio. kroner til to personer, der arbejdede med fundraising for foreningen.

I en mail til Jyllands-Posten skriver Kirsten Thuesen, der er kontorchef i Sundheds- og Ældreministeriet, at ministeriet tilbageholder sit tilskud til foreningen ”indtil ministeriet har undersøgt sagen nærmere”.

Pengene for konsulentarbejdet er udbetalt til de to personers enkeltmandsvirksomheder.

- Vi har udliciteret væsentlige dele af fundraisingen til de to virksomheder, bekræfter Kurt Hansen, der er børnekræftforeningens sekretariatschef, i en mail til avisen, og han uddyber:

- Når vi har valgt disse leverandører, skyldes det, at de har været og er helt afgørende for vores fundraising.

Revisionsprotokollaterne vedrører regnskaberne for 2014 og 2015, hvor foreningen havde indtægter på 12,2 mio. kroner i forbindelse med fundraising.

Forud for beslutningen om at tilbageholde foreningens støttekroner dumpede Indsamlingsnævnet det nyeste regnskab fra Familier med kræftramte børn, fordi det ikke var tilstrækkeligt gennemsigtigt.

Og det er langt fra første gang, der er ballade om børnekræftforeningen. I december måned kunne TV MIDTVEST fortælle, at ungdomspolitikere følte sig misbrugt af foreningen, ligesom det mødte stor kritik, da foreningen købte en villa i Ans til 14,5 mio. kroner