Borgmestre skal drøfte plan for Gudenå

Efterårets massiver mængder regn har skabt problemer langs åen.

De syv borgmestre i Gudenå-kommunerne er i dag samlet for at drøfte et oplæg til en helhedsplan for Gudenå.

quoteJeg ønsker et overblik over effekten og prisen af forskellige løsninger.

Steen Vindum, borgmester, Silkeborg Kommune

De store mængder regn, der i efteråret er skyllet ned over landsdelen, har nemlig skabt voldsomme problemer langs Gudenå. I og med at det ikke lige sådan stopper med at regne, er man nødt til at se på, hvad der kan gøres fra menneskelig side.

- Jeg ønsker et overblik over effekten og prisen af forskellige løsninger, og at vi får afdækket både den lokale effekt og effekten andre steder i Gudenåsystemet. På den baggrund kan vi udvælge de virkemidler, der skal indgå i en helhedsplan for klimatilpasning langs Gudenå, udtaler borgmester i Silkeborg Kommune, Steen Vindum.

I november 2019 havde de syv borgmestre et møde med miljøminister Lea Wermelin, hvor de drøftede de store oversvømmelser. Her blev det aftalt, at borgmestrene skal udarbejde en helhedsplan, som skal håndtere problemerne med de mange oversvømmelser langs åen. I dag skal borgmestrene fra de syv kommuner så drøfte, hvordan sådan en helhedsplan kan se ud.

Gudenå-kommunerne:

Helhedsplanen kommer til at operere på tre niveauer. Det første er, hvad den enkelte lodsejer selv kan gøre. Det næste er, hvad kommunerne og beredskaberne kan gøre, og sidst men ikke mindst skal man finde ud af, hvad staten kan gøre.

Et udkast til en helhedsplan ventes at kunne være klar i løbet af 2021, og den vil efter offentlig høring kunne godkendes politisk i løbet af 2022, hvorefter planen kan sættes i værk. Ukomplicerede, hurtige og nemme initiativer ventes at kunne sættes i værk i 2020 og 2021, selv om helhedsplanen ikke er færdig og godkendt.


Læs flere artikler fra Silkeborg eller i kategorien Natur.