Biologer advarer: Skaldyr truer gudenåen

Det er en trussel for livet i Gudenåen, hvis signalkrebsen breder sig mere, advarer Ferskvandscentret Aqua i Silkeborg. Her har de oplevet en voldsom stigning af den invasive art.

Der bliver indleveret voldsomt mange signalkrebs til Ferskvandscentret Aqua i Silkeborg.

- Når det topper, ligger vi på over 1000 om ugen, siger

Og det giver bekymrede panderynker, for egentlig skulle den invasige skaldyrsart slet ikke være i den vilde danske natur.

Slipper signalkrebsen ud i Gudenåen, vil det få alvorlige konsekvenser for livet i gudenåen.

- De vil med tiden ødelægge livet i Gudenåen. De vil æde alt, hvad der er. Fiskerogn, fiskeyngel, planter, vandinsekter, snegle osv.

Bærer krebsepest

Signalkrebsen er også uønsket, fordi den bærer en krebsepest, som den ikke bliver syg af, men det gør til gengæld de krebs, der naturligt er i Europa.

- En af grundene til, at de formerer sig så hurtigt her i Danmark er, at vi ikke har sortbjørne, grizzliebjørne og vaskebjørne til at holde dem nede

Signalkrebsen kommer fra Nordamerika. I hjemlandet er det vaskebjørnens hofret.

Den nordamerikanske signalkrebs er på vej til at lave ødelæggelser i Danmarks største vandløb.

Læs flere artikler fra Silkeborg eller i kategorien Natur.