Animationsfilm skal hjælpe borgere med smerter i lænden

880.000 danskere døjer hvert år med smerter i lænden. Nu skal film afhjælpe problemet.

Film er ikke kun til for fornøjelsens skyld. De kan måske også være med til at hjælpe folk af med rygproblemer.

Et nyt forskningsprojekt, der netop har fået bevilliget 300.000 kroner, skal undersøge, om animationsfilm kan hjælpe borgere med lænderygsmerter med at forstå mere af den information, de modtager fra sundhedsvæsenet.

- Vi er meget glade for bevillingen, der giver os mulighed for at få indblik i, om flere borgere forstår den information, vi giver, når vi anvender animation. Samtidig ønsker vi at undersøge, om borgerne dermed bliver bedre i stand til på egen hånd at håndtere det at have ondt i lænden, udtaler Steffen Brun, der er sektionsleder i Silkeborg Kommune, i en pressemeddelelse.

Når man som patient har problemer med lænden, får man ofte informationer fra både sin praktiserende læge, hospitalet, fysioterapeuter, kiropraktorer og kommunen. Netop det, at informationer kommer mange steder fra, kan være forvirrende for patienten. Animationsfilmene skal hjælpe med at samle og forstå de mange informationer.  

Lændesmerter koster samfundet dyrt

Projektet retter sig mod de cirka 880.000 danskere, der hvert år oplever lænderygsmerter. Det skønnes, at de samlede omkostninger for denne gruppe af patienter udgør cirka 3,36 milliarder kroner om året.

Halvdelen af rygpatienterne har svært ved at forstå de informationer, de får, og det betyder, at de får dårligere resultat af behandling, har flere skadestuebesøg og flere indlæggelser sammenlignet med den halvdel, der har nemmere ved at bruge informationen.

quoteVi har en formodning om, at animationsfilmene vil hjælpe borgerne med at forstå informationen om deres sygdom og behandling.

Thomas Balle Kristensen, hospitalsdirektør, Hospitalsenhed Midt

- Vores langsigtede mål med projektet er at bidrage til en større lighed i sundhedsvæsenet. Vi har en formodning om, at animationsfilmene vil hjælpe borgerne med at forstå informationen om deres sygdom og behandling og således også få bedre udbytte af sundhedsvæsnets ydelser. Det glæder vi os nu til at afprøve i den kommende tid, udtaler hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen fra Hospitalsenhed Midt i en pressemeddelelse.

Med i projektet er Viborg, Skive og Silkeborg. Animationsfilmene kommer til at kunne ses på hjemmesiderne hos kommunerne og hospitalet og hos nogle af de praktiserende læger.


Læs flere artikler fra Silkeborg eller i kategorien Sundhed.