Åbner for private plejehjem

Private firmaer får nu mulighed for at drive kommunale plejehjem i Silkeborg Kommune. Et flertal i byrådet er klar til at sætte godt 70 plejehjemspladser i udbud.

Det skal være muligt for private firmaer at drive kommunale plejehjem i Silkeborg Kommune. Det er et flertal i byrådet blevet enige om i et nyt budgetforlig.

- Det her går vi ind på for at finde ud af - hvad er der i det? Og så må vi se, hvad der sker, siger Søren Kristensen, der er socialdemokratisk byrådsmedlem i Silkeborg Kommune.

I forliget har politikerne aftalt, at driften af 72 plejehjemspladser skal sendes i udbud, så private får mulighed for at byde på opgaven. Og det er bestemt ikke noget, der begejstrer fagforbundet FOA, der organiserer mange af medarbejderne.

- Når man har viden og ekspertisen efter så mange år på egne hænder, så forstår jeg ikke, at man skal ud og prøve det af med mennesker, siger Ulla Gram, som er formand for FOA i Silkeborg.

Det er stadig uvist på hvilke plejehjem, udbuddet kommer til at herske - og hvordan. Men socialdemokraterne og SF er gået med på ideen, selvom de er skeptiske.

- Vi skal også være åbne over for, at noget kan gøres på en anden måde. Men det er klart, at med hensyn til plejen, så er det en kerneopgave, og det kigger vi på som socialdemokrater - den skal udføres på bedst mulig måde, siger Søren Kristensen (S).

På plejecenter Sandgårdsparken i Kjellerup er der 40 beboere. De kan være blandt dem, der fremover skal passes og plejes af private i stedet for kommunale medarbejdere.

- Hvis ikke de private kan håndtere opgaven - hvis de for eksempel går konkurs - så står det offentlige jo med opgaven alligevel, kritiserer Ulla Gram.

Private plejefirmaer begår sig allerede i hjemmeplejen, hvor de ældre har frit valg. Udbuddet af plejehjemspladser skal som udgangspunkt ske fra 2016.