Ny rapport: Signalkrebs stortruer lakseyngel

Signalkrebsen er en trussel i landsdelens vandløb og åer - og måske meget større end hidtil frygtet, indikerer en ny rapport.

Signalkrebs er en invasiv art. Med andre ord hører den ikke hjemme i Danmark, og så truer den arter, der faktisk har statsborgerskab. For eksempel laks. Og faktisk er truslen mod lakseyngel rigtig stor.

Det viser en ny rapport, som Danmarks Center for Vildlaks i Skjern blandt andre har lavet.

- Vi konstaterede i 2010, at Rind Å var ét af de bedste steder for lakseyngel i Skjern Å-systemet, men da vi kom frem til 2016 var lakseynglen næsten væk.

Søren Larsen er bekymret over signalkrebsens fremfærd i Skjern Å-systemet.
Søren Larsen er bekymret over signalkrebsens fremfærd i Skjern Å-systemet.
Foto: Lars Lauridsen, TV MIDTVEST

- Hvis de spiser ynglen, kommer der heller ingen store laks, og der kommer heller ingen laks tilbage for at gyde igen. I værste fald kan laksebestanden ryge helt ned på superlavt niveau igen, siger fiskemester Søren Larsen fra Danmarks Center for Vildlaks.

For at undersøge signalkrebsens indflydelse satte eksperter tusindvis af lakseæg ud på gydebanker. Både på steder, hvor man vidste, der var signalkrebs, men også på steder, hvor der ikke var. Efter noget tid stod det klart, at der var næsten ti gange så meget yngel i vandløbene uden krebs.

- På bar bund

Få her hele zoolog Morten Vissings vurdering af signalkrebsens hærgen i Danmark.

I den østjyske Alling Å har man fanget næsten en halv million signalkrebs uden den store effekt. Og de langsigtede løsninger er foreløbigt udeblevet.

- Vi står på bar bund, for det er meget vanskeligt at bekæmpe de her krebs uden, at det får en dårlig miljømæssig indflydelse på vandløb og de arter, der lever i dem, forklarer zoolog Morten Vissing fra Aqua Akvarium & Dyrepark i Silkeborg.

Danmarks Center for Vildlaks håber nu, at man kan lave forsøget fra Rind Å i en større skala for at få endnu mere viden om signalkrebsen.