Landmand har ventet fire år på millionstøtte: Jeg føler mig røvrendt

Mælkeproducent Holger Andersen kan ikke forstå, hvorfor han skal vente på at få udbetalt 1,9 millioner kroner fra Landbrugsstyrelsen.

Mælkeproducent Holger Andersen, Videbæk. Foto: Jørgen Ahler, TV MIDTVEST

I 2015 indviede mælkeproducent Holger Andersen fra Videbæk en ny stald til sine 200 køer.

Han fortæller, at han i den forbindelse fik tilsagn om 1,9 millioner kroner i miljøstøtte fra Landbrugsstyrelsen.

Men her fire år senere har han stadig ikke fået pengene.

- Jeg føler mig røvrendt. Vi bygger for at lave bedre miljø og dyrevelfærd. Vi reducerer kvælstof og CO2, og så griner man bare af os, siger han.

Den vestjyske landmand fortæller, at Landbrugsstyrelsen i 2016 kontrollerede byggeriet uden anmærkninger - og at han fik at vide, at pengene ville komme i løbet af kort tid.

- Vi har det på skrift, at pengene er bevilget, og det er synet og godkendt. Så jeg kan jeg ikke se, at der skulle være noget i vejen, siger han.

Det er planen, at Holger Andersens to sønner skal overtage gården. Men støtten forsvinder, hvis de gør det, før der kommer et endeligt svar fra Landbrugsstyrelsen.  Foto: Jørgen Ahler, TV MIDTVEST

Formålet med miljøstøtten er at reducere lugtgener, klimagasser og ammoniak fra husdyrproduktionen, og landmanden fra Videbæk er langt fra alene. Landbrugsstyrelsen oplyser til TV MIDTVEST, at der lige nu er 80 landmænd, der venter på at få udbetalt støtten.

Læs også Mens landmand venter på millionstøtte - ordfører vil tage sagen op med ministeren

For Holger Andersen er uvisheden en stor belastning, men den manglende støtte udgør også et praktisk problem. Han har planlagt et generationsskifte, så de to sønner kan overtage gården. Men hvis de gør det, før der kommer et endeligt svar fra Landbrugsstyrelsen, vil støtten forsvinde. 

- De står jo også der og kan ikke komme videre, siger Holger Andersen om sønnernes situation.

Landbrugsstyrelsen ønsker ikke at udtale sig om den konkrete sag, og det har heller ikke været muligt at få et interview om den generelle problemstilling. Men teamleder Ivan Volf Vestergaard siger i et skriftligt svar til TV MIDTVEST, at styrelsen har gjort en stor indsats for at nedbringe en stor sagspukket - fra 470 til cirka 80.

Teamlederen skriver også, at der er nogle specielle forhold ved de resterende sager, der skal undersøges nærmere.

Hvilke forhold kommer han ikke ind på.

Læs svaret fra Landbrugsstyrelsen

“Det har taget for lang tid at sagsbehandle og udbetale nogle sager, hvor landmanden har søgt om tilskud til miljøteknologi. Landbrugsstyrelsen har generelt haft en pukkel af sager, der manglede udbetaling, men alene i 2019 er den nedbragt med 470 sager, så der kun mangler ca. 80 sager.

 

De sager, som er modtaget i 2018 eller tidligere, og som endnu ikke er afgjort, er alle sager, hvor særlige forhold gør sig gældende, og hvor vi derfor er nødt til at undersøge dem nærmere, før vi kan træffe en afgørelse.

 

Lige nu er 60 procent af alle nye sager afgjort inden for 90 dage, hvilket er i overensstemmelse med styrelsens mål."

 

Teamleder Ivan Volf Vestergaard.

Se mere

 

02:42

Mælkeproducent Holger Andersen kan ikke forstå, hvorfor han skal vente på at få udbetalt 1,9 millioner kroner fra Landbrugsstyrelsen.

Luk video