Ringkøbing-Skjern skal spare millioner: Alle skoler kommer under lup

Et nyt råd i Ringkøbing-Skjern Kommune skal se på mulighederne for at lave bedre skoler for færre penge.

Et udvalg er nedsat for at se på hele skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Foto: Anne Bæk/Ritzau Scanpix

Antallet af skolebørn i Ringkøbing-Skjern Kommune er gennem de seneste blot ni år faldet fra 6.600 til 5.400 elever.

Ifølge prognoserne vil der om fire-fem år være 700 færre elever i kommunens folkeskoler.

De stadigt mindre skoler spredt ud over Danmarks geografisk største kommune gør kommunens skoledrift uforholdsmæssigt dyr, skriver Ringkøbing-Skjern Kommune i en pressemeddelelse.

Jeg har et håb om, at vi i Skolestrukturudvalget har modet til at tænke ambitiøst og visionært.

Trine Ørskov, formand, Specialudvalget

Specialudvalg på banen

På dén baggrund har byrådet i forbindelse med budgetaftalen i oktober 2019 besluttet at nedsætte et specialudvalg, der skal se på skolestrukturen i kommunen.

Læs også Tilflyttere frygter skolelukning: - Det kom som et stort chok for mig

Tirsdag har udvalget holdt sit første møde, og det er en stor opgave, medlemmerne af udvalget står over for.

Frem til september skal udvalget undersøge mulighederne for at gentænke den eksisterende skolestruktur og kigge på konsekvenserne for dagtilbud, 2-sprogsområdet og det specialiserede område.

- Jeg har et håb om, at vi i skolestrukturudvalget har modet til at tænke ambitiøst og visionært, og at vores arbejde kan resultere i en række gode mulige modeller for den fremtidige folkeskolestruktur i Ringkøbing-Skjern Kommune, forklarer Trine Ørskov.

Som formand for kommunens Børne- og Familieudvalg blev hun på specialudvalgets første møde formelt godkendt som formand for Skolestrukturudvalget.

Ser også på de større byer

Udvalget skal ikke blot kigge på, om små skoler kan nedlægges, men skal ifølge kommissoriet også beskrive fordele og ulemper ved at ændre på strukturen i de større byer med flere skoler.

Alle kommunens folkeskoler er dermed i spil i udvalgsarbejdet.  

Når det gælder økonomien, har udvalget en bunden opgave. Der skal findes besparelser på skoleområdet på 2 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. om året fra og med 2022.

Skolestrukturudvalget, der er nedsat som et rådgivende udvalg under kommunens Børne- og Familieudvalg, består af byrådspolitikere, skoleledere, lærerrepræsentanter, forældrerepræsentanter, Ungerådet samt Landdistriktsrådet.

FAKTA:

Skolestrukturudvalget har følgende medlemmer:

·         Trine Ørskov (fmd.), byrådspolitiker

·         Bjarne Svendsen, byrådspolitiker

·         Hanne Simonsen byrådspolitiker

·         Niels Rasmussen, byrådspolitiker

·         Torben Hjøllund Mortensen, Landdistriktsrådet

·         Niklas Stentoft, Ungerådet

·         Torben Friis Svendsen, udpeget af Skolelederforeningen

·         Frederik Røgen Noesgaard, udpeget af Danmarks Lærerforenings lokalkreds

·         Henrik Jensen, forældrerepræsentant, udpeget af Folkeskolernes Samråd

·         Kirsten Busk, udpeget af Danmarks Lærerforenings lokalkreds

·         Sara Jørgensen, forældrerepræsentant, udpeget af Folkeskolernes Samråd

·         Marianne Kipker, udpeget af Skolelederforeningen

Se mere

Skolestrukturudvalgets arbejde skal gøre det muligt at implementere en ny struktur med virkning fra skoleåret 2021 - 2022.

Endelig beslutning om skolenedlæggelse skal ifølge Folkeskoleloven være truffet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august.

Af hensyn til høring af offentligheden skal byrådet dog offentliggøre et forslag senest primo oktober 2020, hedder det i pressemeddelelsen.

04:57

Se også dette tv-indslag: Små skoler er vigtige

Luk video