69-årig idømt fængselsstraf for overgreb mod børn

En ældre mand fra Ringkøbing-Skjern Kommune er idømt 3,5 års fængsel for at have begået overgreb mod to børn.

I årevis begik en 69-årig mand fra Ringkøbing-Skjern Kommune flere forskellige slags seksuelle overgreb mod to børn.

Det har han tirsdag fået en dom for på 3 år og seks måneders ubetinget fængsel ved Retten i Herning. Han er også dømt for at forsøge at true børnene til tavshed.

Desuden skal han betale en erstatning på henholdsvis 50.000 og 75.000 kroner til de to børn, som han i fem år fra endelig dom ikke må have kontakt med alene.

- Jeg er meget tilfreds med udfaldet. Den tiltalte er blevet dømt efter alle forhold i anklageskriftet af en enig domsmandsret, og han har fået en passende straf samt et bolig- og besøgsforbud, siger senioranklager Søren Kløvborg Laustsen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Den dømte har derimod valgt at anke afgørelsen på stedet. Dermed skal Vestre Landsret på ny tage stilling til sagen på et senere tidspunkt.

Anklager Søren Kløvborg.
Anklager Søren Kløvborg.
Foto: Martin Sodemann, TV MIDTVEST

Overgreb flere steder

Da overgrebene på de to børn begyndte, var de henholdsvis fire og fem år gamle.

Af anklageskriftet fremgår det, at manden har tilfredsstillet sig selv, mens børnene har været til stede, og udført seksuelle overgreb på børnene. Han har desuden forsøgt at få dem til at udføre seksuelle ydelser på ham selv.

- Det er altid en meget alvorlig sag, når børn bliver udsat for strafbare forhold, og den markante straf viser jo også noget om alvoren, siger Søren Kløvborg Laustsen. 

I nogle af tilfældene lykkedes det ikke for manden, da de to ofre modsatte sig.

Overgrebene skete på privatadresser i Ringkøbing-Skjern Kommune samt ude i det fri og stoppede, da børnene var 9 og 11 år gamle.

Der er nedlagt referatforbud i dele af sagen.

Strafferammer

Den dømte fortalte børnene, at han ville komme i fængsel, hvis de fortalte nogen om overgrebene, samt sagde til det yngste barn, at det ville komme på børnehjem, hvis han havnede i fængsel.

Udsagnet om børnehjemmet var ifølge anklagemyndigheden med til at skabe alvorlig frygt hos barnet.

Manden har igennem hele sagen nægtet sig skyldig.