Vindmøllenaboer går glip af ekstra erstatning

Otte naboer til en stor vindmøllepark ved Ringkøbing har tabt sag i landsretten om ekstra erstatning.

Det lykkedes ikke for otte naboer til en stor vindmøllepark få kilometer øst for Ringkøbing at få ekstra erstatning for de gener, som møllerne giver.

Naboerne på otte ejendomme mente ikke, at de havde fået fuld kompensation for generne, og de havde over for parkens ejere rejst krav om at få forhøjet deres erstatning. Men Vestre Landsret har i otte separate sager frifundet ejere for disse krav.

Naboerne har tidligere fået tilkendt 1.875.000 kroner i samlet erstatning fra Taksationskommissionen, men de anlagde sagen med et krav om yderligere erstatning.

Nørhede-Hjortmose Vindmøllepark er en meget stor park med 22 Vestas-møller, der hver er lige knap 150 meter høje. Parken erstattede i 2013 seks mindre møller.

I forbindelse med opførelsen af parken blev 12 boliger revet ned, og andre 39 boliger lå inden for en afstand af en kilometer fra mølleparken.

Parken ejes af et selskab, hvor flere af naboerne til parken har anparter, og selskabet betaler hvert år 220.000 kroner til de to sogne, der bliver berørt af generne.

Sognene har blandt andet kunnet opføre et kulturhus og anlægge en sø for pengene.

Den aktuelle sag handler om, at de otte naboer ikke mente, at de havde fået det, som loven kalder fuld kompensation for generne.

Retten i Herning har i januar 2016 pålagt vindmølleselskabet at betale 755.000 kroner i yderligere erstatning, men det slipper selskabet nu for.

Vestre Landsret mener, at Taksationskommissionen har foretaget en konkret og individuel vurdering af de enkelte ejendomme.

Der er efter landsrettens mening ikke belæg for at fastslå, at grundlaget ikke har været i orden. Derfor vil landsretten ikke tilsidesætte Taksationskommissionens afgørelser.

Nederlaget betyder et samlet tab for de otte naboer på over en million kroner, nemlig de 755.000 kroner, som byretten tilkendte dem, plus sagens omkostninger på 292.000 kr.

Nørhede-Hjortmose Vindmøllepark blev indviet i 2014. Naboernes protester mod den hjalp ikke, så de forsøgte at få forhøjet deres erstatning med et sagsanlæg.

Læs flere artikler fra Ringkøbing-Skjern eller i kategorien Miljø.