VIDEO: Festmåltid for sangsvaner

300-400 svaner har slået sig ned på en mark mellem Troldhede og Nr. Vium.

De kan både ses - og høres!

Man kan i øjeblikket opleve et usædvanligt syn på en mark i Bjørslev mellem Troldhede og Nr. Vium i Ringkøbing-Skjern Kommune: Mellem 300 og 400 sangsvaner har slået sig ned på en mark for at fouragere. Der har været svaner på marken i flere år, men der bliver tilsyneladende flere og flere.

Danmark er et af sangsvanens vigtigste overvintringsområder, og man kan ofte se dem søge føde på marker, hvor de blandt andet spiser græs og vinterafgrøder. Men de lokale ved Bjørslev har aldrig tidligere set så mange fugle samlet på eet sted.

Forklaringen er formentlig, at landmanden ikke har fået høstet marken på grund af oversvømmelser - det betyder masser af føde til de store fugle med den karakteristiske lyd, der ifølge Dansk Ornitologisk Forening næsten lyder som en slags trompeteren. 

01:14 Luk video