Viceborgmester kritiserer egen kommunes alkoholbehandling

Tre procent af alkoholbehandlingerne i Ringkøbing-Skjern kommune er døgnbehandlinger. Alt for lidt mener viceborgmesteren.

Ringkøbing-Skjern Kommunes viceborgmester, Søren Elbæk, er ikke tilfreds med den behandling, mange alkoholmisbrugere i dag bliver tilbudt af deres kommuner. Foto: Lone Bergholdt Hald, TV MIDTVEST

Ringkøbing-Skjern kommune havde den 31. december 2017 96 personer i alkoholbehandling, men kun tre af dem var på et døgnophold. Det viser en ny analyse, kommunen har lavet.

Det er ikke tilfredsstillende for viceborgmester Søren Elbæk (S).

- Det er for lidt. Det er efter min opfattelse alt for lidt. Med den erfaring, vi har, er tre ud af 96 simpelthen ikke tilstrækkelig hjælp. Der er døgnbehandling nødvendigt, og det mener jeg, vi skal forsøge at gøre op med i Ringkøbing-Skjern kommune, siger han til TV MIDTVEST.

02:25

For en måned siden gik kritikken også ud over kommunens grænser. 

Luk video

I analysen er det beskrevet, at kommunen arbejder ud fra principperne om mindst mulig indgriben og i udgangspunktet ambulant behandling. Det gør de af hensyn til borgeren, som derved kan bibeholde job og være i sit netværk, mens de nye vaner og strategier øves.

Allerede her går det dog galt ifølge Søren Elbæk, som selv er tørlagt alkoholiker.

- Hvis man bruger det princip, er der for mange alkoholikere, der slipper igennem maskerne. Alkoholikere har en eminent evne til at manipulere og lyve. De omgås sandheden om deres alkoholforbrug noget lemfældigt, siger Søren Elbæk.

Kommunens behandlinger stemmer dog overens med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Forkerte formuleringer

Mandag var social- og sundhedsudvalget i Ringkøbing Skjern kommune samlet til en temadag, som havde baggrund i analysen af kommunens misbrugsbehandling.

Her er de opmærksomme på, at formuleringer som ”mindst mulig indgriben” kan tolkes forkert og vil kigge på at ændre det, så det er klart og tydeligt, hvordan kommunen arbejder og hvad de tilbyder.

- Når vi bruger formuleringen ”mindst muligt” sender det et andet signal, end det der er virkeligheden. Det er en individuel behandling, som hver borger modtager, siger Lennart Qvist (V), formand for social- og sundhedsudvalget.

 På trods af at kun tre af 96 personer, som er i behandling i kommunen, er i døgnbehandling, fastholder Lennart Qvist, at kommunen ikke afviser nogens ønske om døgnbehandling.

- Når der kommer en borger til os og forklarer, at de har brug for døgnbehandling, så bliver det altid imødekommet. Det er ikke sådan, at kommunen afviser at lade borgerne komme i døgnbehandling.

Sundhedsstyrelsens anbefaling

  • Sundhedsstyrelsen foreslår, at man som udgangspunkt tilbyder ambulant behandling til personer med alkoholafhængighed.
  • Personer med sociale problemer udover alkoholafhængighed (fx arbejdsløshed, dårligt netværk og hjemløshed) kan dog have brug for et mere intensivt behandlingstilbud i form af dag- eller døgnbehandling.
  • Til alkoholafhængige med store sociale problemer som fx hjemløshed og/eller anden psykisk sygdom vil Sundhedsstyrelsen foreslå døgnbehandling fremfor dagbehandling, da det vurderes, at denne gruppe formentlig vil få større udbytte af (mindre frafald ved) døgnbehandling.
  • Der mangler dog god forskning på området, hvorfor beslutningen om dag- eller døgnbehandling må bero på en individuel vurdering. 
Kilde: sst.dk