Strid om vindmøllepenge

Naboer til nye vindmøller i Holstebro Kommune vil have del i hele den kompensationspulje, som er stillet i udsigt. Men nu vil kommunen kun af med en fjerdedel.

Politikerne i Holstebro Kommune er uenige om, hvordan næsten 10 millioner kroner fra opsætning af vindmøller skal fordeles. Kommunens direktion har foreslået, at 75 procent af pengene bruges andre steder i kommunen end i nærområdet omkring vindmøllerne, og det forslag møder kraftig modstand fra borgerne.

- Normalt regner vi jo med at vi kan stole på det folk siger, men jeg synes vi bliver ramt her, siger Leif Carøe, der er formand for Vemb vil videre.

I Vemb har Holstebro Kommune allerede i 2012 bevilget penge til en række projekter. Bl.a. 2,2 mio. kroner til en ny bro. Pengene skulle komme fra kompensationspuljen. Men med en ny fordeling risikerer Leif Carøe og medborgerne at miste en stor del af pengene til fordel for andre områder.

- Man kalder dem jo i princippet 'hold kæft penge', fordi vi får nogle penge til foreninger og til lokalområdet for at sige ja til at få vindmøllerne, siger han.

Den nye fordeling er til debat

Det er den såkaldte 'Grøn Ordning' som betyder, at der udbetales 88.000 kroner i kompensation for hver megawatt vindmøller som bliver opstillet. Men kommunen bestemmer selv, hvordan pengene skal fordeles. Her har Holstebro Kommune indtil nu lagt op til, at alle pengene skulle gå til projekter i nærområdet omkring de nye møller. En fordeling som kommunen nu diskuterer en ændring af, så kun 25 procent er låst til nærområdet. Det er dog heller ikke fastlagt, hvor grænsen mellem nærområde og andre områder skal ligge.

- Vi vil gerne have en politisk debat om, hvordan vi bruger de her penge bedst muligt til gavn for flest muligt, men jeg vil gerne slå fast, at de her penge er til landområderne, de er ikke til Holstebro by, siger borgmester H.C. Østerby (A) til TV MIDTVEST.

Sagen bliver diskuteret på et byrådsmøde i aften.

02:16 Luk video