Støtte til fyrede Vestas-medarbejdere

322.000 kroner skal bruges til efteruddannelse af de medarbejdere, der har fået en fyreseddel hos Vestas i Ringkøbing.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (A) er klar med et kontant tilskud til de medarbejdere, der har mistet deres arbejde efter en fyringsrunde på Vestas i Ringkøbing.

Ministeren har dispenseret fra reglerne, så der kan bevilges 322.000 kroner fra varslingspuljen. Pengene skal bruges til kurser og anden opkvalificering af de fyrede, hvoraf flere er ufaglærte.

- Det er ekstra vigtigt for ufaglærte at komme hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet, så de ikke risikerer at blive langtidsledige. Derfor er denne pose givet godt ud, da den sørger for at give det lokale jobcenter de fornødne midler til at hjælpe og opkvalificere de afskedigede Vestas-medarbejdere, skriver Hummelgaard i en pressemeddelelse.

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord har på vegne af det regionale arbejdsmarkedsråd, RAR Vestjylland, søgt om tilskud til 64 fyrede Vestas-ansatte.

Når pengene bevilges på en dispensation, skyldes det, at fyringsrunden i Ringkøbing ikke lever op til kriterierne i varslingspuljen. Ministeren kan dog dispensere, hvis mulighederne for at opnå anden beskæftigelse lokalt er begrænsede, og hvis der er tale om fyringer af et "ikke ubetydeligt omfang".