Stigning i skarvpar truer fiskeynglen

Bestanden af skarven vokser, og det kan få konsekvenser for fiskeynglen, for fuglene æder fiskene.

Skarven invaderer stadig de midt- og vestjyske åer og fjorde. De seneste år er antallet af ynglende skarvpar steget til over 33.000 i 2017. Det oplyser P4 Midt- og Vest. 

Fra 2006 til 2013 faldt antallet af ynglende par ellers fra omkring 39.000 til 25.000 på grund af tre hårde vintre i træk og regulering af fuglen.

Der er kommet flere ynglende par ved eksempelvis Ringkøbing Fjord og Rotholmene ud for Salling. Her generer de omgivelserne og æder fiskeynglen.

- De mængder vi, ser lige nu, er helt ude af proportioner, siger Søren Larsen, fiskemester for Danmarks Center for Vildlaks, som er bekymret, fordi skarven æder lakseynglen i Skjern å.

Lakseynglen er i forvejen truet nogle steder i landsdelen. Trods store anstrengelser for at holde laksebestanden i Skjern Å i live, har en undersøgelse vist, at op mod 60 procent af ynglen aldrig når ud i havet.

Skarven