Stigning i skarvpar truer fiskeynglen

Bestanden af skarven vokser, og det kan få konsekvenser for fiskeynglen, for fuglene æder fiskene.

Fra 2006 til 2013 faldt antallet af ynglende skarvpar fra omkring 39.000 til 25.000, men nu er bestanden igen over 30.000. Foto: Ritzau Scanpix / Steffen Ortmann

Skarven invaderer stadig de midt- og vestjyske åer og fjorde. De seneste år er antallet af ynglende skarvpar steget til over 33.000 i 2017. Det oplyser P4 Midt- og Vest. 

Fra 2006 til 2013 faldt antallet af ynglende par ellers fra omkring 39.000 til 25.000 på grund af tre hårde vintre i træk og regulering af fuglen.

Der er kommet flere ynglende par ved eksempelvis Ringkøbing Fjord og Rotholmene ud for Salling. Her generer de omgivelserne og æder fiskeynglen.

Læs også Minister skærper indsats mod skarven

- De mængder vi, ser lige nu, er helt ude af proportioner, siger Søren Larsen, fiskemester for Danmarks Center for Vildlaks, som er bekymret, fordi skarven æder lakseynglen i Skjern å.

Lakseynglen er i forvejen truet nogle steder i landsdelen. Trods store anstrengelser for at holde laksebestanden i Skjern Å i live, har en undersøgelse vist, at op mod 60 procent af ynglen aldrig når ud i havet.

Skarven

  • En meget karakteristisk fugl, som ses mange steder langs de danske kyster og ved de større søer
  • Fjerdragten er helt sort, men i pragtdragten har den dog hvide ansigtstegninger og en hvid lårplet
  • Skarvens føde består af fisk, som den behændigt jager under vande

Kilde: Dansk Ornitologisk Forening

Læs også Skarven truer fiskebestanden i Skjern Å