Simon Kollerup: Esben Lunde står med meget alvorlig anklage

Der er endnu en gang gået fisk i Esben Lundes politik. Flere partier sår nu igen tvivl om ministerens tillid.

Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti sår igen tvivl om fødevare- og miljøminister Esben Lunde Larsens tillid. Denne gang fordi ministerens embedsfolk systematisk og organiseret har planlagt, hvordan de kunne modarbejde den fiskeriaftale, der blev indgået uden om Esben Lunde og regeringen i december sidste år.

- Det er noget af det allermest alvorlige, man kan blive udsat for som folketingsmedlem, når en minister bruger sit embedsværk til at påvirke vores holdninger og ændre de beslutninger, vi har taget, siger Simon Kollerup, socialdemokraternes fiskeriordfører.

Fiskeriaftalen, der blev indgået mellem Rød Blok og DF, blev mødt af Danmarks Fiskeriforening med både plusser og minusser. Men i januar vendte fiskeriforeningen på en tallerken, og lokale fiskeriformænd var offentligt ude og kritisere, at ministeren var blevet sat på bænken. 

I strid med embedsværkets rolle

I dag viser interne dokumenter, som Berlingske er kommet i besiddelse af, at Esben Lunde Larsens embedsfolk systematisk og organiseret planlagde, hvordan de kunne modarbejde den aftale, et flertal i folketinget havde indgået på fiskeriområdet. Det hele med ministerens underskrift på strategien. 

Det skete blandt andet ved få fiskeriforeningens kritik til at skabe usikkerhed om den politiske fiskeripakke. Målet var, at få Esben Lunde Larsen tilbage ved roret. 

Og det er ifølge flere forvaltningseksperter i direkte strid med et embedsværks rolle. De skal arbejde for at implementere flertallet i folketingets ønsker - ikke modarbejde dem. 

- Jeg opfordrer Esben Lunde til at lægge alt frem i denne her sag, fordi de har skullet hives ud af ministeriet, og nu er det kommet frem på alle mulige måder. Han står med en meget alvorlig anklage nu, og så kommer der et samråd, hvor vi må høre, hvad han har haft gang i her. Tilliden ligger på et ret lille, uholdbart sted, og der er et kæmpe genopbygningsarbejde, hvis den tillid skal genskabes, siger Simon Kollerup. 

Interview med SImon Kollerup. 

Ministeren fik næse i foråret

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet beskyldte i foråret ministeren fra Hvide Sande for at tale direkte usandt i en sag om fiskekvoter. Det endte med et samråd, hvor Esben Lunde Larsen skulle sandsynliggøre, at han intet kendte til et katalog med 16 konkrete forslag til et opgør med, at stadig færre fiskere har sat sig på en stadig større del af dansk fiskeri.

quoteFolketinget konstaterer, at ministeren ikke har oversendt ministeriets forslag til at modvirke kvotekoncentrationen og de såkaldte 'kvotekonger' til Folketinget på trods af, at et flertal ved gentagne lejligheder har ytret ønsker herom, og at de efterspurgte oplysninger ville have været af stor betydning for de enkelte partiers mulighed for at udforme effektive forslag til at begrænse kvotekoncentrationen. Folketinget udtaler sin alvorligste kritik af dette.

Udtalelse fra Miljø- og Fødevareudvalget

Efter fiskekvoterne i 2007 blev givet fri, er fiskeriet havnet på få hænder - dem man i dag kalder kvote-konger. En enkelt fisker må eje mellem fem og ti procent af en bestemt type fisk i et bestemt farvand. Men reglerne omgås med kreative løsninger. Den opfindsomme fisker kan drible udenom reglerne med kone-finten. Dermed kan fiskeskipperen - eller hans rederi - reelt set eje langt mere end de fem-ti procent, når blot konens navn eller en andens navn står på de officielle papirer.

Folketinget mente ikke, at ministeren har orienteret partierne godt nok om mulighederne for at dæmme op for kvotekongerne, og efter et samråd i foråret udtalte et flertal i Folketinget "meget skarp kritik" af Esben Lunde Larsen og kaldte hans ageren i sagen "overordentlig kritisabel". 

- Folketinget konstaterer, at ministeren ikke har oversendt ministeriets forslag til at modvirke kvotekoncentrationen og de såkaldte 'kvotekonger' til Folketinget på trods af, at et flertal ved gentagne lejligheder har ytret ønsker herom, og at de efterspurgte oplysninger ville have været af stor betydning for de enkelte partiers mulighed for at udforme effektive forslag til at begrænse kvotekoncentrationen.

- Folketinget udtaler sin alvorligste kritik af dette. Alvoren skærpes, da folketingsflertallets muligheder for at gennemføre den mest kraftfulde indsats mod de såkaldte 'kvotekonger' på denne måde er blevet svækket, står der i udtalelsen fra Miljø- og Fødevareudvalget.

Regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, lod ham efterfølgende slippe med en næse og et "gult kort".


Læs flere artikler fra Ringkøbing-Skjern eller i kategorien Politik.