Rektorforening sender ingeniører bag katederet

Lærermanglen i gymnasierne er nu så stor, at skolerne må ansætte agronomer, ingeniører og folkeskolelærere for at fylde de tomme huller ud.

 

Arbejdsløse ingeniører skal være fremtidens gymnsielærere, hvis det står til landets rektorer og ingeniørernes A-kasse. En akut mangel på gymnasielærere inden for de naturvidenskabelige fag kemi, fysik og matematik har tvunget gymnasierne til at tænke alternativt, når der skal ansættes nye lærere.

Gymnasieskolernes Rektorforening og Ingeniørernes A-kasse (IAK) kommer i morgen med et nyt udspil til, hvordan man skal dække den store mangel på undervisere i de naturvidenskabelige fag i gymnasiet. Udspillet går ud på, at arbejdsløse civilingeniører skal opkvalificeres, så de i løbet af meget kort tid, kan undervise i matematik på gymnasiet. Det er målet, at ingeniørerne efter et år skal kunne opnå et fast job som underviser, og på den måde komme ud af arbejdsløsheden.

- Det er første gang, at flere parter går sammen om at lave en landsdækkende indsats. Der er mange ledige, og vi kan tilbyde mange faste arbejdspladser, siger Hans Vangsgaard Hansen, der er formand for styregruppen og rektor på Holstebro Gymnasium til TV/MIDT-VEST.

I Midt- og Vestjylland søger gymnasierne lige nu mellem 28 og 34 undervisere i naturvidenskabelige fag. På grund af geografien har gymnasierne svært ved at rekruttere folk, der vil flytte til Vestjylland. Derfor skal projektet også etableres i region Midtjylland.

- Vi forsøger at skabe en holdbar løsning, så ingeniørerne efter et års uddannelse kan blive fastansat. De gennemgår en opkvalificering i samarbejde med Aarhus Universitet. Herefter vil de være ligeværdige med de fastansatte gymnasielærer, siger Hans Vangsgaard Hansen.

Senest den 22. april 2010 udsender Ingeniørernes A-kasse invitationer til alle ledige civilingeniører til informationsmøder.