Nyt håb for Nationalpark Skjern Å

Alle partier i Ringkøbing-Skjern vil genoptage kampen for en nationalpark

Partierne i kommunalbestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune er blevet enige om at viske tavlen ren og genoptage kampen for at gøre området ved Skjern Å-deltaet til en nationalpark. Det er nye toner specielt fra Venstre.

Venstre bremsede projektet

For to år siden gik projektet i hårdknude, fordi partierne i byrådet ikke kunne blive enige om afgrænsningen af nationalparken. Folketingets Miljøudvalg ville ikke godkende nationalparken, hvis ikke områderne Tipperne og Værnengene med et helt specielt fugleliv var en del af parken.

Men på grund af landbrugsinteresser i de to områder, stod specielt Venstre fast på, at de to områder ikke skulle indgå i nationalparken. Dermed gik planerne i vasken, og arbejdet stoppede.

Valget gav nye muligheder

Efter valget sidste år har Venstre mistet sit absolutte flertal i kommunen, og dermed kan partiet ikke længere på egen hånd afvise en anden afgrænsning. Derfor for har de andre partier fået skrevet ind i konstitueringsaftalen, at nationalparken igen skal på dagsordenen, og nu begynder arbejdet.

Vil lære af Mols

Helt konkret har kommunalbestyrelsens gruppeformænd aftalt, at de inviterer alle interessenter til et møde, hvor alle gevinster og bekymringer skal på bordet. Derudover vil politikerne lære af folkene bag Nationalpark Mols Bjerge. De havde også problemer med landbrugsjord inden for nationalparkens grænser, men alligevel lykkedes det at gøre parken til virkelighed.