Naturperle slipper for ploven

Landmand skal holde ploven fra Værneengene ved Ringkøbing. Det har Natur- og Miljøklagenævnet besluttet. (FOTO: Arkiv)

Fuglene kan være i fred på Værneengene ved Ringkøbing. Det har Natur- og Miljøklagenævnet besluttet.

En landmand med marker på Værnengene i Vestjylland ville sætte sin plov i en del af den beskyttede jord og pløje engen op for at så græs til husdyr. Ringkøbing-Skjern Kommune havde sagt ja i 2012.

Men Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening, DN, gik sammen til den højeste naturklageinstans, Natur- og Miljøklagenævnet, for at stoppe oppløjningen.

Nu har nævnet afgjort, at landmanden skal holde ploven væk fra Værnengene, fordi området er et Natura 2000 område og beskyttet af §3 i Naturbeskyttelsesloven.

- Vi er utroligt glade for og tilfredse med dommen, der er meget klar. Værnegene er et fredet og beskyttet område af afgørende betydning for en lang række fuglearter, siger Lars Holm Hansen, som er formand for DOF Vestjylland i en pressemeddelelse som Dansk Ornitologisk Forening står bag.

Store arealer pløjet op Værnengene blev fredet for at beskytte ikke mindst de sjældne og fåtallige engfugle, som brushane og engryle og deres levested, de vidtstrakte enge.

 - Det er derfor meget problematisk, når vi over de seneste 2 - 3 år har set meget store arealer blive pløjet op stik imod §1 i fredningskendelsen for området.

Kommunen tilsidesætter natur

DOF kritiserer, at Ringkøbing-Skjern Kommune overhovedet sagde ja til landmanden i første omgang.

- Det er et eksempel på en kommune, der tilsidesætter naturens interesser på et forkert grundlag i stedet for at forvalte lovgivningen, så naturen beskyttes, som de har pligt til, siger Knud Flensted, som er biolog i DOF.

Han peger på, at der allerede er sket omfattende pløjning i navnlig i den sydlige del af Værnengene, og at kommunen har ladet det ske.

Natur- og Miljøklagenævnet forpligter i afgørelsen Ringkøbing-Skjern Kommune til at forvalte fredningen af området bedre, så kommunen lever op til de internationale forpligtelser og formålet med fredningen.