Midt-Vest er jægerland

Den typiske jæger er en mand fra Ringkøbing-Skjern. Selvom flere kvinder tager jagttegn, er de stadig langt bagefter mændene.

Hver gang man møder syv mænd i Ringkøbing-Skjern, så er én af dem jæger. Dermed er der over dobbelt så mange jægere i Ringkøbing-Skjern som i landet som helhed.

Det er Danmarks Jægerforbund, der har gjort medlemstallene op. I Midt- og Vestjylland er cirka hver tiende mand jæger mod kun hver tyvende på landsplan. Ringkøbing-Skjern topper med 13,7 % jægere, hvilket svarer til hver syvende.

Til gengæld skal man stadig kigge langt efter kvindelige jægere - også i Midt- og Vestjylland. Tendensen de senere år har ellers været, at flere kvinder end tidligere tager jagttegn, men selv i rekord-kommunen Ringkøbing-Skjern er det kun 0,8 procent af kvinderne, der er jæger. Det svarer til én ud af hver 125 kvinder i kommunen.