Meget få spor i Nolde-tyveri

Politiet har næsten ikke fået nogen henvendelser i forbindelse med det stjålne Emil Nolde-maleri fra Ølstrup Kirke.

Kun to har henvendt sig i sagen om det stjålne Emil Nolde-maleri til en værdi af 10 mio. kroner.

- Vi har fået nogle lokale henvendelser angående et mistænkeligt køretøj, fortæller Irvin Christensen fra politiet i Ringkøbing.

Han vil gerne have flere til at henvende sig, hvis de ved det mindste i forbindelse med sagen eller har set noget usædvanligt ved kirken.

- Vi arbejder videre med forhøringer. Vi besøger, dem der bor tættest på kirken, og så er vi interesseret i at komme i kontakt med folk, der har været i bogbussen mandag.Den holdt ved skolen, som ligger tæt ved kirken, slutter Irvin Christensen.

TV MIDTVEST har mere om sagen i nyhederne kl. 19.30.

FOTO: GOOGLE EARTH