Mailsagen: SF'er klager til Menneskeretsdomstolen

SF'eren Niels Rasmussen klager nu over mailsagen til Menneskeretsdomstolen.

Byrådsmedlem i Ringkøbing-Skjern Kommune, Niels Rasmussen, klager nu over rigsadvokatens afgørelse i den såkaldte - mailsag - til Menneskeretsdomstolen I Strasbourg, det skriver SF'eren i en pressemeddelelse. 

- Kapitel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention siger helt klart, at enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance. Nu er jeg hverken jurist eller menneskerettighedsekspert, men da jeg pløjede mig igennem fortolkningerne af kapitel 8, stødte jeg på flere afgørelser fra domstolen, hvor der kan trækkes paralleller til min sag. Der hersker heller ingen tvivl om, at krænkelser som følge af politisk arbejde i det offentlige rum også er omfattet af denne paragraf, siger Niels Rasmussen i pressemeddelelsen.

quoteNår Strasbourg først indhenter yderligere dokumentation og henvender sig til Justitsministeriet med spørgsmål, er der sikkert en eller anden, der forklarer rigsadvokaten, at han ikke skal lave politiske sonderinger i sagerne, men bare holde sig inden for juraens smalle rammer. 

Niels Rasmussen, Byrådsmedlem, SF, Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagen Kort

Sagen drejer sig om, hvorvidt det var lovligt, at borgmester Iver Enevoldsen (V) og to medarbejdere med Ringkøbing-Skjern Kommune gennemlæste 78 mails i en korrespondance mellem Niels Rasmussen og teleanalytiker, John Strand, i forsøget på at finde ud af, om Niels Rasmussen lækkede fortrolige oplysninger om kommunens bredbåndsudbud. 

- Jeg har på intet tidspunkt set, hvad der konkret skulle være lækket fra byråd eller økonomiudvalg, hvor jeg slet ikke er medlem, så jeg er nået til den erkendelse, at det hele nok bare var en politisk straffeaktion for at få mig til at tie stille eller finde noget, som de kunne hænge mig op på, siger Niels Rasmussen.  
 

I maj i år afviste Rigsadvokaten, at der var foregået noget ulovligt da borgmesteren og de to medarbejdere læste Niels Rasmussens mails igennem. Allerede på dagen, hvor Rigsadvokaten droppede sagen, sagde Niels Rasmussen, at han var uenig i opfattelsen.
 

Det var i orden, at Ringkøbing-Skjern Kommune tjekkede bvrådspolitikeres mail, siger statsadvokaten

Niels Rasmussen skriver i pressemeddelelsen, at han har brugt sommeren på at nærstudere Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. SF'eren er nu overbevist om, at det trods Rigsadvokatens vurdering ikke var lovligt for borgmesteren og administrationen at læse Niels Rasmussens e-mails.
 

- Jeg regner dog ikke med, at min klage munder ud i en dom. Når Strasbourg først indhenter yderligere dokumentation og henvender sig til Justitsministeriet med spørgsmål, er der sikkert en eller anden, der forklarer rigsadvokaten, at han ikke skal lave politiske sonderinger i sagerne, men bare holde sig inden for juraens smalle rammer. Herefter må domstolene afgøre, hvad det skal koste at krænke brevhemmeligheden, siger Niels Rasmussen.