Lufthavn i fare for lukning

Både bestyrelsen og erhvervslivet i Stauning Lufthavn frygter, at lufthavnens dage er talte.

Den lille lufthavn i Stauning risikerer at lukke. Det er i hvert fald frygten, efter Ringkøbing-Skjern Kommune har givet grønt lys til at opsætte vindmøller bare to kilometer fra lufthavnen.

De fire planlagte testvindmøller nord for lufthavnen vil påvirke trafiksikkerheden og begrænse størrelsen på de fly, der kan benytte lufthavnen. Kommunen har ellers lovet, at lufthavnens anvendelighed ikke blev begrænset.

- De restriktioner, der bliver pålagt lufthavnen, vil på længere sigt medføre, at lufthavnen hverken kan eller vil operere, som den gør i dag, siger John G. Christensen, der er bestyrelsesformand for lufthavnen.

Det er Vestas i nabobyen Lem, der planlægger fire testmøller nord for lufthavnen. Møllerne, der er 200 meter høje, vil gennembryde det luftrum, der skal holdes frit, så fly kan manøvrere under start og landing .

- Vi har jo principielt ikke det fjerneste imod møller. Vi har bare noget imod, at de ligger på en måde, som i givet og i værste fald kan tage livet af lufthavnen, siger John G. Christensen.

Kan få dispensation

Trafikstyrelsen er indstillet på at give dispensation, så møllerne må gennembryde luftrummet. Til gengæld skal der indføres restriktioner, så lufthavnen i fremtiden kun må benytte fly med maksimalt ti sæder. Det har fået BenAir, der både bruger Stauning som værksted og til taxaflyvninger til at protestere.

- Ovennævnte projekt vil kunne påvirke lufthavnens drift negativt og måske endda forårsage, at vi ville blive nødt til at flytte vor virksomhed til en anden lufthavn, skriver selskabet i en klage til Naturstyrelsen.

For Ringkøbing-Skjern Kommune er det vigtigt at en lokal virksomhed som Vestas har mulighed for at afprøve deres produkter i kommunen. Kommunen mener, at møller og lufthavn sagtens kan kombineres

- Det er måske et par gange om måneden, der flyver fly med mere end ti personer om bord, og der har Trafikstyrelsen også givet udtryk for, at der kunne være mulighed for dispensationer, siger borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune Iver Enevoldsen.

Må ikke gå ud over lufthavn

Kommunen har stillet som krav til mølleprojektet at lufthavnens anvendelighed ikke må forringes. Og borgmesteren mener, at den del er overholdt, selvom der skal søges dispensation til hver enkelt flyvning.

- I forhold ti beflyvningen til Stauning Lufthavn generelt, så må jeg tilstå at jeg betragter det som detaljer, siger Iver Enevoldsen.

Folkene bag møllerne har hyret konsulentfirmaet Rambøll til at lave en rapport om projektet, og Rambøll konkluderer, at lufthavnens anvendelighed ikke bliver begrænset. Men den køber bestyrelsen ikke.

- Det er den 26. udgave af rapporten, vi nu har set, og sikkerhedsvurderingerne skifter næsten fra rapport til rapport, siger bestyrelsesformand John G. Christensen.

Stauning Lufthavn har eksisteret siden 1965.