Kræftpatient mister sygedagpenge: - Det er en klokkeklar overtrædelse af reglerne

Flere byrådsmedlemmer vil nu have drøftet jobcentrene i byrådet i sagen om kræftsyge Hilde-Kristin Reed Mogensen, der mister sine sygedagpenge.

Hilde-Kristin Reed Jørgensen bor i Tim mellem Ulfborg og Ringkøbing. Hun har fire børn og er dyrlæge. Foto: Esben Kock Jensen, TV MIDTVEST

Flere byrådspolitikere i Ringkøbing-Skjern Kommune mener, at det er helt urimeligt, at Hilde-Kristin Reed Mogensen er blevet frataget sine sygedagpenge få dage efter, hun er blevet opereret for brystkræft.

Det er ikke blot en misforståelse, men en klokkeklar overtrædelse af de gældende regler på området.

Kristian Bøgsted, byrådsmedlem, DF

- Det er dybt forkasteligt det, der foregår her. Det er ikke blot en misforståelse, men en klokkeklar overtrædelse af de gældende regler på området, siger Kristian Bøgsted fra Dansk Folkeparti, byrådsmedlem i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hilde-Kristin Reed Mogensen fik dagen før operationen et brev om, at hun skal i gang med et jobafklaringsforløb på kommunens jobcenter.

DF'eren og også SF vil nu have forvaltningen til at genoverveje sagen.

- Det er under alt kritik, at vi nu desværre ser sådan en sag her, og det må så sandelig give anledning til, at man meget nøje tager en revurdering af, hvordan det er, vi her i kommunen driver vores jobcentre, og om man virkelig mener, at den bedste måde, vi hjælper folk, der er syge, siger han.

- Det er pinligt for vores kommune, at vi lader syge borgere i stikken på den her måde. Vi skal have ændret kulturen i beskæftigelsesforvaltningen. Borgerne skal i centrum. Jeg vil diskutere sagen i Beskæftigelsesudvalget så vi kan få værdigheden tilbage i det her system. Det skal løses, udtaler Pia Vestergaard (SF), der også er medlem af Beskæftigelsesudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

01:37

Byrådsmedlem i Ringkøbing-Skjern Kommune Kristian Bøgsted (DF) fortæller, hvad han nu vil gøre i sagen.

Luk video

Har fulgt reglerne

Sygedagpengeloven blev strammet under den forrige regering. I dag har man ret til 22 ugers sygedagpenge imod tidligere 52 uger.

Læs også Kræftsyg skal møde på jobcenter få dage efter operation

Efterfølgende skal der foreligge en skriftlig lægefaglig vurdering, som jobcenteret kan basere en eventuel forlængelse af sygedagpengene på.

- Vi ønsker ikke at være hårde i vores afgørelser, men vi er bare nødt til at følge reglerne, siger han og tilføjer, at Jobcenteret ikke af eget initiativ må vurdere, hvorvidt der er tale om livstruende, alvorlig sygdom i en sag, men alene må basere en afgørelse på de lægefaglige udtalelser, man modtager, siger Kim Ulv Christensen, der er fagchef for Beskæftigelse i Ringkøbing-Skjern Kommune, i en pressemeddelelse.

Han har forsøgt at ring til Hilde-Kristin Reed Mogensen for at forklare den generelle praksis i sygedagpengesager, og at hendes sag nu undersøges nærmere.

Sygedagpenge som lønmodtager

 • Du kan som udgangspunkt få udbetalt sygedagpenge fra den første fraværsdag. Udbetalingen ophører den dag, du er arbejdsdygtig igen. 
 • Du kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en 9-måneders periode.
 • Inden de 22 uger er gået, foretager kommunen en revurdering af din situation, hvor den tager stilling til, om der er mulighed for at forlænge din sygedagpengeperiode.
 • Perioden kan forlænges, når en af syv betingelser er opfyldt:
 1. Det anses for sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at du kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, dvs. til beskæftigelse på normale vilkår
 2. Det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge din arbejdsevne, og det forventes at kunne ske inden for 69 uger.
 3. Du er under eller venter på lægebehandling, og der foreligger en lægelig vurdering med en sikker forventning om, at du vil kunne genoptage ordinær beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet.
 4. Kommunen har vurderet, at din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på at afklare, om du er berettiget til fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb.
 5. En læge har vurderet, at du har en livstruende, alvorlig sygdom.
 6. Der er på revurderingstidspunktet rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade. I så fald kan udbetalingen af sygedagpenge fortsætte, indtil Arbejdsskadestyrelsen har truffet – evt. midlertidig – afgørelse om erhvervsevnetabserstatning.
 7. Der er modtaget en ansøgning om førtidspension efter § 17, stk. 2, i lov om social pension. En forlængelse er betinget af, at pensionssagen er påbegyndt, inden retten til sygedagpenge ophører.
 • Du vil overgå til et jobafklaringsforløb, hvis kommunen vurderer, at din periode med sygedagpenge ikke kan forlænges, men du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Kilde: borger.dk

Se mere

Mulighed for forlængelse

Ifølge John Clausen er lektor ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet og arbejder blandt med sygedagpenge. Han kender ikke detaljerne i den konkrete sag, men han mener, at der er mulighed for at forlænge sygedagpengeperioden.

Læs også Udvalgsformand om at kræftsyg skal på jobcenter: Det er en forkert måde at behandle mennesker på

- Så længe folk har en alvorlig livstruende sygdom, så er der mulighed for at forlænge sygedagpengeperioden, indtil sygedommen er fjernet. Og det må man jo sige, at cancer er. Det er op til lægerne at vurdere og ikke kommunen, siger han.

Ifølge byrådsmedlemmet fra Dansk Folkeparti er der heller ikke nogen tvivl.

- Det her virker for mig mere som om, at man igen har lidt for meget fokus på at fjerne folk fra offentlig forsørgelse frem for at udvise medmenneskelighed og følge lovgivningen. Når man ser på, hvad Hilde selv skriver, kan der da slet ikke være tvivl om, at hun falder ind under de regler, der gør, at hun kan få forlænget sin dagpengeperiode, siger Kristian Bøgsted.

I stedet for sygedagpenge får Hilde-Kristin Reed Mogensen nu en ressourceforløbsydelse, som svarer til kontanthjælp.

Beskæftigelsesudvalget får en redegørelse om sagen på mandag.

01:45

Det er ikke første gang, der er sådan en sag i Ringkøbing-Skjern Kommune, og derfor vil SF'eren Pia Vestergaard nu have kigget på reglerne.

Luk video
02:37

Hilde-Kristin Reed Mogensen blev opereret i går, men i morgen fratager Ringkøbing-Skjern Kommune hendes sygedagpenge, og hun skal møde på jobcentret.

Luk video