Kommune bryder serviceloven

Mange familier i Ringkøbing-Skjern kommune har ikke fået den hjælp, de har krav på. Kommunen beklager og siger, at det skyldes personale-mangel.

Et forældrepar fra Skjern, Marianne Jessen og Rene Thomsen, søgte for snart halvandet år siden om aflastning til deres 11-årige datter, der er hjerneskadet - men de har stadig ikke fået svar, og den lange ventetid har haft store personlige omkostninger for familien. Blandt andet er Marianne Jessen  blevet langtids-sygemeldt.

Og parret fra Skjern er langt fra alene om at opleve en meget lang ventetid. Lederen af socialrådgivningen i Ringkøbing-Skjern Kommune, Flemming Højhus Jeppesen, erkender, at kommunen har haft "et massivt efterslæb" på børnefaglige undersøgelser og handleplaner.

Efterslæb på over 100 sager

Alene i kommunens område syd er der et efterslæb i 100 børne- og familiesager. Hvis ventetiden overskrider fire måneder, er der tale om en overtrædelse af serviceloven.

Flemming Højhus Jeppesen forklarer efterslæbet med store problemer med at besætte ledige socialrådgiver-stillinger. Kommunen har dog lavet en handleplan, der skal løse problemet.

- Men set fra et borgerperspektiv er det her utilfredsstillende, og det beklager jeg, siger han.

 Flemming Højhus Jeppesen, leder af socialrådgivningen i Ringkøbing Skjern Kommune, har denne forklaring på, at kommunen overtræder serviceloven: 

00:53 Luk video

 

02:02 Luk video