Kommunal besparelse udløser pengebonus til medarbejdere

En besparelse for kommunen udløser bonus på 100.000 kroner til de ansatte i Ringkøbing-Skjerns sygedagpenge-afdeling.

25 medarbejdere i Ringkøbing-Skjern Kommunes sygedagpenge-afdeling har fået lidt ekstra i lønposen som tak for et flot arbejde med at nedbringe antallet af borgere på sygedagpenge. Det skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern

Samlet set har medarbejderne skabt en besparelse på 13 millioner kroner, og det har altså udløst en bonus på i alt 100.000 kroner. Det betyder, at hver enkelt medarbejder har fået 4000 kroner ekstra. 

- Jeg kan bekræfte, at vi har anvendt resultatløn. Jeg vil ikke bekræfte beløbet på de 4000 kroner, for vi informerer ikke om lønsammensætningen. Men det er korrekt, at det er anvendt i sygedagpenge-afdelingen. Det er givet som en kollektiv bonus til samtlige medarbejdere, der har været involveret i projektet. Det drejer sig om 24-25 medarbejdere. Det er givet som en påskønnelse af deres store indsats i afdelingens store omstilling, siger beskæftigelseschef hos kommunen, Kim Ulv Christensen, til dagbladet. 

Ringkøbing-Skjern Kommune satte i december 2015 et mål om at mindske antallet af borgere på sygedagpenge, og den målsætning har medarbejderne altså nået. Ifølge dagbladets oplysninger var der således 750 løbende dagpengesager i december 2015. Året efter var antallet faldet til 481 sager, og det giver altså en samlet besparelse for kommunen på 13 millioner kroner. 

Adspurgt af avisen om det er foreneligt med borgernes retssikkerhed, at en kommunal medarbejder har et økonomisk incitament i sagsbehandlingen, svarer Kim Ulv Christensen: 

- Ja, det er det, for vi arbejder med kompetente medarbejdere, som aldrig ville tilsidesætte borgernes retssikkerhed. Ingen medarbejdere ville drømme om at tilsidesætte noget for egen vindings skyld. Desuden er der Ankestyrelsen, som vil hjemvise sagerne med en anden afgørelse, hvis vi ikke følger lovens bogstav eller intention. Der er også en revision, som sikrer, at vi følger reglerne. Hvis ikke vi gør det, risikerer kommunen at blive indberettet og miste sin refusion.

Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder også med en bonus til afdelingens medarbejdere i 2017. 


Læs flere artikler fra Ringkøbing-Skjern eller i kategorien Samfund.