Kommunal aftale er "makværk"

Ringkøbing-Skjern Kommune risikerer i værste fald at blive sat under statslig administration på grund af kæmpe-udgift til ny sagsbehandling, advarer kommunaldirektør.

Statslig administration af Ringkøbing-Skjern Kommune - det er, hvad kommunens kommunaldirektør frygter vil ske, hvis ikke der kommer en form for kompensation for udgifterne til oprettelsen af sagsbehandlingsmyndigheden Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark er en ny myndighed, der fra januar 2013 skal tage sig af blandt andet folkepension, boligstøtte og diverse familieydelser. Sagsbehandlingen skal samles på fem centre i landet, og udgiften for dette skal dækkes af kommunerne.

Dette blev aftalt mellem Kommunernes Landsforening og regeringen i juni 2010.

Det pure makværk

Men udgifterne er så massive, at Ringkøbing-Skjern Kommune ikke kan følge med. Det mener kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard, som i dag kraftigt advarer mod konsekvenserne.

- Det er bemærkelsesværdigt, at vi er nået hertil, men som lovgrundlaget for Udbetaling Danmark forelægger lige nu, så kan det ikke betegnes som andet end det pure makværk, siger han.

Ifølge kommunens egne beregninger skal de betale 100 millioner kroner til oprettelsen af Udbetaling Danmark.

- Hvis vi ikke kompenseres for tabet, så tvinges vi til at gennemføre drastiske - og her vil jeg gerne lægge tryk på ordet drastiske - besparelser på vores serviceudgifter. I modsat fald ender vi i 2014 i en økonomisk situation, der tvinger staten til at sætte os under administration, lyder det fra Niels Erik Kjærgaard. Han siger derfor til TV/MIDT-VEST, at han håber, dagens udmelding kan være med til at starte en debat om kompensationsmuligheder, når den nye regering skal lave en aftale i foråret.