Her kan socialt udsatte komme gratis til tandlægen

​Tænder fyldes eller trækkes ud – helt gratis. I aften der er klinikaften, hvor frivillige tandlæger står klar.

Socialt udsatte går ikke ofte nok til tandlægen. Det forsøger Ringkøbing-Skjern Kommune at lave om på. Foto: Ringkøbing-Skjern Kommune

21 tænder er blevet trukket ud og 14 har fået fyldninger.

Det er resultatet af, at Ringkøbing-Skjern Kommune siden 2015 har afholdt klinikaftener, hvor socialt udsatte kan få hjælp med bisserne – helt gratis.

Bag behandling af tandpine til socialt udsatte står otte frivillige tandlæger og seks lige så frivillige klinikassistenter.

De behandler borgere, som på grund af psykiske eller sociale problemer ikke benytter sig af almindelige tandbehandlingstilbud.

 - Vi tager en grundig snak med patienterne, inden vi går i gang, for de har næsten alle tandlægeangst i mere eller mindre udtalt grad, fortæller leder af den kommunale tandpleje, Ulla Henningsen, i en pressemeddelelse.

Ordningens primære fokus er smertebehandling og indledende undersøgelser, men borgerne får også et par ord med på vejen om, hvordan de kan begynde på almindelig tandpleje og -behandling igen, hvis det er relevant.

Stor succes

Borgerne, der allerede har benyttet sig af det gratis tilbud, har ikke været tandlæge i årtier på grund af for eksempel økonomi, angst eller misbrug - og er derfor mødt med smerter og et stort behov for behandling.
En del af dem, der allerede har brugt ordningen, har været yngre mennesker i tyverne - og dermed yngre end arbejdsgruppen bag initiativet havde forventet.

- Borgerne skal visiteres til det gratis tilbud, men processen er blevet forenklet i forhold til sidst, så denne gang kan de bare ringe til mig eller Trine Bloch Hansen i Sundhedscenter Vest, fortæller Ulla Henningsen.

Det er der allerede mange, der har gjort, men der er stadig plads til en fire-fem stykker mere, når det i aften går løs.

Om gratis tandbesøg

  • Bag ordningen står otte frivillige tandlæger og seks frivillige klinikassistenter fra hele kommunen
  • 30 borgere er visiteret
  • Grundig dialog mellem patient og tandlæge før behandling
  • Alle har fået klinisk undersøgelse og nødvendige røntgenbilleder
  • 21 tænder er trukket ud - og 14 fyldninger lagt
  • 24 borgere er fortsat i privat tandlægepraksis med støtte til ansøgning om økonomisk hjælp og nødvendig støtte til fremmøde
  • Fire borgere er visiteret til den regionale specialtandpleje
  • To borgere sammen med deres ledsagere rådgivet i forhold til at opsøge klinisk tandtekniker for fremstilling af proteser.
Kilde: Ringkøbing-Skjern Kommune