Havbund undersøges til vindmøller

Havbunden undersøges til kystnære møller

I løbet af sommeren undersøger Energinet.dk to kystnære områder i Vestjylland for at finde ud af, hvor det er mest velegnet at stille vindmøller op. Vindmøllerne skal stå på havbunden ud for kysten mellem Hvide Sande og Søndervig og ud for Harboøre. Begge områder ligger omkring fire kilometer fra kysten og dækker 60 kvadratkilometer.

Seks steder i landet skal der opføres vindmøller nok til at dække elforbruget i 500.000 husstande.  Undersøgelserne varer indtil midten af august, hvorefter specialfarttøjerne skal undersøge fire andre områder i Danmark. Havbunden skal analyseres af undersøgelsesskibe og -fly.

Senest i 2020 skal møllerne sættes i drift.