Forsvarer i blodtappersagen: Moderen ser frem til en afslutning

Nu er alt bevismaterialet fremlagt i sagen, hvor en mor er tiltalt for at igennem fem år at have tappet blod fra sin søn.

01:16

René Knudsen fortæller her om strafudmålingen i sagen.

Nu er der snart afklaring på vej til en 36-årig kvinde, der siden september 2017 har siddet fængslet, efter hun blev anholdt på sin adresse i Skjern.

Læs også Anklager i blodtappersagen: Kan ikke bruge moderens forklaring

Kvinden er tiltalt for igennem fem år at have tappet blod fra sin seksårige søn. Hun har selv tilstået, at hun har tappet blod igennem en periode på to-tre år.

I dag var tredje dag i retten, og alt bevismaterialet er nu vist frem. Dermed ser både forsvareren og kvinden nu frem mod en afgørelse.

- Man kan mærke på hende, at hun er presset. Selvfølgelig er hun det. Jeg tror også, hun ser frem til en afslutning, siger kvindens forsvarer René Knudsen  og fortsætter:

- Det samme gælder hendes familie. Jeg tror, de har stort behov for at få det her afsluttet, så man kan se fremad.

Han har på nuværende tidspunkt ingen forventning til strafudmålingen.

FORSTÅ BLODTAPPERSAGEN

Redaktionen har valgt at kalde drengen Noah i denne tidslinje for at beskytte hans identitet.

 

August 2011 - Syg fra fødslen
Noah kommer til verden, og han vejer fire kilo ved fødslen. Han er syg og har svært ved tage på. Han kaster op og bliver bange for at spise.

 

Marts 2012 - Den første diagnose

Da Noah er syv måneder gammel, kommer læger for første gang med et bud på, hvad han fejler. Han lider af den ekstremt sjældne sygdom autoimmun enteropati, som får hans immunforsvar til at dræbe kroppens egne tarmceller. Lægerne giver ham kemoterapi, og det virker tilsyneladende. Han tager på, og blodprøverne ser bedre ud.

 

Sommeren 2012 - Endnu en diagnose?
Lige før Noahs et-års fødselsdag opstår der nye problemer. Drengen er pludselig stoppet med at danne sit eget blod, og dermed lider han tilsyneladende af endnu en sjælden sygdom. Ifølge politiets anklageskrift er det her, moderen begynder at tappe Noah for blod. Det sker formentlig gennem et indopereret venekateter, som sidder i Noahs brystkasse, og det foregår omkring en gang om ugen. Venekateteret har han fået, så lægerne kan give ham blodtransfusioner uden hele tiden at skulle stikke ham. Noah er over de næste år indlagt gentagne gange på sygehusene i Herning og Skejby.

 

Foråret 2017 - Der indsamles penge

Noahs moster opretter en indsamling for at samle penge ind til familien. På indsamlingens hjemmeside står der, at det er blodtransfusionerne, der holder Noah i live, og at familien har en konstant frygt for at miste ham. Indsamlingen ender med at blive støttet af 150 personer, der tilsammen indsamler et beløb på 26.700 kroner. Noah deltager også i forskellige indsamlingsløb for syge børn. Blandt andet Klovneløbet i Skjern.

 

Sommeren 2017 - Mistanke til moderen
Fem år efter de første tegn på blodmangel får en læge på sygehuset i Skejby mistanke til, at det kunne være moderen, som var skyld i Noahs lave blodprocent. Sygehuset gør Ringkøbing Skjern Kommune opmærksom på mistanken, og kommunen melder med det samme sagen til politiet.

 

25. september 2017 - Anholdelsen
Moderen bliver anholdt på sin adresse på Ahornvej i Skjern. Ifølge TV MIDTVESTs oplysninger har politiet opholdt sig i nabohuset til moderens rækkehus i ugevis for at overvåge hende op til anholdelsen. Naboer har set politiet lede efter spor i områdets affaldscontainere. Noah får det hurtigt bedre efter anholdelsen, og hans blodprocent bliver normal igen.

 

13. december 2017 - Offentligheden hører om sagen

Midt- og Vestjyllands Politi fortæller for første gang offentligheden om sagen. Moderen har siddet varetægtsfængslet siden september - sigtet for at have drænet sin søn for blod. Her kommer det også frem, at Noah har modtaget 110 blodtransfusioner gennem sit sygdomsforløb. Moderen erkender at have tappet blod, men hendes forsvarsadvokat har siden forklaret, at der er uenighed om mængden, hun har tappet.

 

2018 - Varetægtsfængslet

Moderen venter på svar fra Retslægerådets mentalundersøgelse af hende. Eksperter peger på, at hun kan lide af Münchausen by Proxy, også kendt som medicinsk børnemishandling. En lidelse, der får voksne, ofte mødre, til at fremprovokere sygdomstegn hos deres egne børn. I dette tilfælde gennem blodtapninger. Retslægerådets vurdering trækker ud og skubber retssagen til januar 2019. Imens sidder moderen varetægtsfængslet.

 

Januar 2019 - Nu begynder retssagen

Retssagen begynder mandag den 28. januar, og der er i alt afsat fem retsdage.

Se mere

Hvilken type vold er der tale om?

Et af de helt store spørgsmål er, hvorvidt moderen skal straffes efter den almindelige voldsparagraf eller de grovere paragraffer, hvor strafferammen er helt op til 10 års fængsel.

- Den tiltalte har efter min opfattelse ødelagt de første seks år af drengens liv. Der er så grove skader, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, siger anklager Pia Koudahl.

René Knudsen mener derimod, hun bør straffes efter paragraf 244, hvor rammen lyder på op til tre års fængsel. René Knudsen appellerede samtidig til, at nævningetinget maksimalt tager paragraf 245 i brug. 

PARAGRAF 244, 245 OG 246

Paragraf 244:

Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

 

Stk. 2.

Begås forhold, der er nævnt i stk. 1 gentagne gange over en periode af en person i eller nært knyttet til den forurettedes husstand, uden at forholdet er omfattet af § 245, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år.

 

Paragraf 245:

Den, der udøver et legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særligt skærpende omstændighed.

 

Stk. 2. 

Den, der uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde tilføjer en anden person skade på legeme eller helbred, straffes med fængsel indtil 6 år.

 

Paragraf 246:

Har et legemsangreb omfattet af § 245 eller § 245 a, været af en så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år.

 

Kilde: Straffeloven

Se mere
10:42

En mor fra Skjern er anklaget for at tappe sit eget barn for blod gennem adskillige år. På grund af drengens lave blodprocent troede lægerne, at han var alvorligt syg,

Luk video