Forsøgsprojekt vil af med randzoner

I Danmark er der 25.000 hektar randzoner. Det vil folkene bag et forskningsprojekt have lavet om på til gavn for både miljø og landbrug.

I Danmark er der 25.000 hektar randzoner. Det vil folkene bag et forskningsprojekt have lavet om på til gavn for både miljø og landbrug.

I dag kunne interesserede så høre om, hvordan det skal gøres, ved et af forsøgsstederne lidt udenfor Spjald.

Her kunne de se de intelligente randzoner, som folkene bag kalder dem. Og de skal gøre godt for både miljø og landbrug.

- Forhåbentlig får vi nogle resultater, som er gode, som vi kan udbrede til politikerne og vise vejen fremad i forhold til at optimere anvendelsen af randzoner i Danmark, siger Brian Kronvang, professor ved Aarhus Universitet.

Fremover er løsningen måske snarere et hul, der renser drænvandet for kemikalier.

- Det kan fjerne en del af den nitrat, der ellers ville løbe ud til vandmiljøet og forurene fjordene og give algevækst derude. Og det kan være med til at tilbageholde noget af fosforen, der giver problemer i alle vores søer, lyder det fra professoren.

God investering

Der er sat 20 millioner af til projektet - penge der er lagt godt ud, hvis man spørger ham, der ejer jorden i Spjald.

- Vi trænger til at få nogle nuancerede billeder på, hvad vi udleder og ikke udleder, og om der er nogle ting, vi kan gøre bedre. Og dertil håber jeg, at vi kan komme til at gøde lidt mere optimalt, så vi får noget mere energi i vores afgrøder, Thomas Meldgaard, landmand ved Stauning.

De nye randzonehullers potentiale afhænger af, hvordan landskabet bugter sig. Men den fremmødte lokalpolitiker var umiddelbart positiv overfor et nyt tiltag.

- Hvis man både kan bruge randzonerne på en måde, så man kan bruge naturens egne rensningsanlæg samtidig med, at man kan have produktion på de arealer, så får vi faktisk en win-win situation ud af det, siger Ole Kamp.

Hvis projektet giver gode resultater, håber folkene bag på en lempelse af randzonereglerne.

- Vi har brug for, og landmændene har brug for alle de virkemidler, vi kan få fingrene i for at hjælpe dem med at fjerne nogle næringsstoffer, så de kan gøde optimalt på markerne, forklarer Brian Kronvang.

Projektlederen håber, at løsningen kan erstatte 20 procent af landets randzoner.

Se mere i vores nyhedsudsendelse 19.30:

02:03 Luk video